Forum Obywatelskiego Rozwoju

  • W poniedziałek, 16 kwietnia br. w warszawskich Łazienkach Królewskich, w ramach dwudniowego seminarium, odbyło się spotkanie pt. „Prywatyzacja i prywatna przedsiębiorczość na Białorusi. Możliwości międzynarodowego wsparcia”.

W ramach spotkania prof. Leszek Balcerowicz wygłosił wykład zatytuowany: „The meaning of Privatization Reform”. Wydarzenie jest organizowane w ramach Europejskiego Dialogu na Rzecz Modernizacji – nowego instrumentu UE wobec Białorusi i wzięli w nim udział m.in. przedstawiciele Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOiR) i Komisji Europejskiej.

Zobacz relację i zdjęcia ze spotkania

 

  • W środę, 18 kwietnia br. prof. Leszek Balcerowicz będzie gościł w Petersburgu na III Międzynarodowej Konferencji Naukowej – Rynki Finansowe Europy i Rosji

W trakcie spotkania profesor wygłosi wykład zatytuowany „Fiscal Stance, Macroeconomic Stability, Growth”. Wśród czlonków kongresu znajdą się m.in. wicepremier – minister finansów Republiki Abchazji, rektor Państwowego Uniwersytetu Ekonomii i Finansów w Petersburgu oraz zastępca Dumy Państwowej Federacji Rosyjskiej.