Forum Obywatelskiego Rozwoju

Używki, jedzenie, napoje – Polska coraz bardziej restrykcyjna, najwięcej wolności w Niemczech i Czechach

Polska znów znalazła się w gronie krajów o silnych restrykcjach, a nasza pozycja w Europie pogorszyła się i pod względem restrykcyjności systemu regulacyjno-podatkowego awansowaliśmy z 12. na 9. miejsce spośród 30 badanych krajów. Odpowiadają za to przede wszystkim nowe regulacje dotyczące e-papierosów, wyższa akcyza od alkoholu i papierosów, a także wprowadzony od początku 2021 roku podatek cukrowy.​

czytaj więcej

Marek Tatała: Alcohol, Cigarettes, Food, Beverages: Poland More Restrictive Than Germany and the Czech Republic, 4Liberty

The Nanny State Index 2019 measures the level of restrictive regulations governing the sale and consumption of food, non-alcoholic beverages, alcohol, tobacco, and e-cigarettes. The higher a country’s ranking, the more restrictive the regulations. Poland is still among the countries with strong restrictions and currently ranks 12th in the ranking. The improvement from the ninth place in the previous edition does not result from the liberalization of regulations in our country, but only from minor changes in methodology and deterioration of the situation in other countries.

czytaj więcej

Komunikat FOR 17/2019: Alkohol, papierosy, jedzenie i napoje – Polska bardziej restrykcyjna niż Niemcy i Czechy

Indeks Państwowego Paternalizmu – Nanny State Index 2019 – mierzy poziom restrykcyjności przepisów regulujących sprzedaż oraz konsumpcję jedzenia, napojów bezalkoholowych, alkoholu, tytoniu i e-papierosów. Im wyższa pozycja danego kraju w rankingu, tym bardziej restrykcyjne przepisy. Polska nadal znajduje się w gronie krajów o silnych restrykcjach i zajmuje obecnie 12. miejsce w rankingu. 

czytaj więcej