"Skutecznie promujemy wolność"

EN

O projekcie

"Monitoring reformy emerytalnej w Polsce"

Pomimo 10 lat, które upłynęły od początku reformy emerytalnej wiele jej kluczowych elementów nie zostało nadal uregulowanych. Z tego powodu niemal w każdym tygodniu pojawiają się propozycje kolejnych zmian mających wypełnić istniejące luki.

Głównym celem monitoringu reformy emerytalnej jest zwiększenie świadomości Polaków na temat skutków wprowadzenia w życie proponowanych zmian w systemie emerytalnym. Nowy system emerytalny nie potrzebuje kolejnej reformy, ale pilnego dokończenia zmian zainicjowanych w 1999 roku (np. likwidacji wcześniejszych emerytur, podwyższania wieku emerytalnego) oraz niewątpliwie pewnych korekt szczegółowych. Te ostatnie są niezbędne głównie w zakresie wysokości opłat pobieranych przez towarzystwa emerytalne w zależności od osiąganych wyników, dostosowania strategii inwestycyjnej OFE do wieku ubezpieczonych czy zwiększenia konkurencji rynkowej pomiędzy poszczególnymi towarzystwami. Monitoring reformy emerytalnej ma zwiększać świadomość Polaków o tym, od czego zależą ich przyszłe emerytury. W ten sposób chcemy podwyższyć jakość debaty publicznej i zmniejszać poparcie dla populistycznych zmian, które mogłyby szkodzić samym zainteresowanym.

Monitoring reformy emerytalnej jest realizowany ze środków otrzymanych z Fundacji im. S. Batorego.