"Skutecznie promujemy wolność"

EN

2010-11-29

Reforma emerytalna a finanse publiczne w Polsce

Reforma emerytalna a finanse publiczne w Polsce

Likwidacja wpłat do OFE, czyli II filaru systemu emerytalnego, jest niekorzystna zarówno dla finansów publicznych, jak i dla przyszłych emerytów - twierdzą Andrzej Rzońca i Wiktor Wojciechowski, autorzy najnowszego raportu FOR "Reforma emerytalna a finanse publiczne w Polsce". Gdyby w ciągu ostatnich 11 lat wszystkie przychody uzyskane z prywatyzacji przeznaczono na pokrycie kosztów transferów do OFE, to dzisiaj część długu publicznego, jaka przyrosła w związku z transferami do OFE, mogłaby być o ok. 75 proc. niższa niż jest w rzeczywistości.

Raport: Reforma emerytalna a finanse publiczne w Polsce


Prezentacja najważniejszych wniosków raportu.


Informacja prasowa z 29.11.2010 r.