Forum Obywatelskiego Rozwoju

Co robimy?

Fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju została założona w 2007 roku przez prof. Leszka Balcerowicza. Organami FOR są Rada oraz Zarząd. Rada nadzoruje działalność FOR oraz wyznacza główne kierunki działań. Zarząd kieruje bieżącą działalnością FOR. FOR przestrzega w swojej działalności jawności, apartyjności, jakości, a jej działalność nie jest nastawiona na zysk, co szczegółowo regulowane jest w Kodeksie Etycznym Fundacji FOR. Zasady […]

czytaj więcej