Forum Obywatelskiego Rozwoju

śp. Jan Wejchert

Absolwent Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Warszawskiego; Prezydent Grupy ITI oraz Członek Komitetu Wykonawczego. W 1991 roku powołany na członka US-Poland Action Commission kierowanej przez prof. Zbigniewa Brzezińskiego. Założyciel i pierwszy prezes Polskiej Rady Biznesu. Funkcję Członka Rady pełnił od 24 lipca 2007 r. Zmarł 31 października 2009 r.

czytaj więcej

Michał Chałaczkiewicz – Członek Rady

Ekonomista, były członek Rady Towarzystwa Ekonomistów Polskich. Absolwent (z wyróżnieniem) kierunku Finanse i Bankowość w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie; laureat pierwszej edycji Stypendium im. Lesława A. Pagi. Pracuje jako Dyrektor w funduszu inwestycyjnym Montagu Private Equity w Londynie. Wcześniej (2003-2007) związany z funduszem Innova Capital. Jest autorem publikacji z obszaru przekształceń własnościowych w sektorze finansowym.

czytaj więcej

Łukasz Wejchert

Absolwent kierunku Finanse i Ekonomia dublińskiego Portobello Business College. Przez ostatnie 10 lat zarządzał Grupą Onet.pl S.A. Od 2006 r. pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Grupy TVN ds. online. W grudniu 2011 r. sprzedał swoje udziały w ITI Holdings S.A. i skupił się wyłącznie na działalności w branży online i projektach technologicznych. Pierwszą spółkę Tenbit.pl założył w 1999 r. W 2000 r. współtworzył inkubator internetowy e-farm.pl, który uruchomił platformę MediaX. Wcześniej pracował jako analityk rynków kapitałowych w londyńskim biurze Merrill Lynch oraz warszawskich oddziałach ING Barings i Deutsche Morgan Grenfell.

czytaj więcej

śp. Danuta Demianiuk

Prawnik, wieloletni pracownik Ministerstwa Finansów, wiceminister 1990-1992, wiceprezes Zarządu PKO BP SA i Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, obecnie członek rady nadzorczej Agencji Mienia Wojskowego. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UW z ukończoną aplikacją sędziowską, członek warszawskiej korporacji radców prawnych. Zmarła 26 sierpnia 2022 r.

czytaj więcej

Tomasz Pasikowski

Prawnik i ekonomista, członek Polskiego Towarzystwa Ekonomistów. Wiceprezydent (1990-1994) i Prezydent Grudziądza (1995-1998). W latach 1998-2001 Dyrektor Generalny Ministerstwa Finansów, a w latach 2001-2007 Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego.

Funkcję Członka Rady FOR pełnił od 14 lutego 2007 r. do 17 września 2013 r.

czytaj więcej

Tadeusz Syryjczyk

Doktor nauk technicznych; Minister Przemysłu (1989-1994); Minister Transportu i Gospodarki Morskiej (1998-2000); poseł (1998-2001); w latach 2003-2007 przedstawiciel Polski w Radzie Dyrektorów Wykonawczych Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Od 1980 r. członek Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Współzałożyciel i Prezes Krakowskiego Towarzystwa Przemysłowego. Autor licznych prac i publikacji z zakresu polityki gospodarczej.

Funkcję Członka Rady pełnił od 14 lutego 2007 r. 28 września 2010 r., w związku z podjęciem wykonywania zadań dla FOR, zrezygnował z członkostwa w Radzie.

czytaj więcej