Forum Obywatelskiego Rozwoju

FOR ostrzegał i ostrzega: Reforma gospodarki odpadami

Już w grudniu 2011 w publikacji FOR ostrzega: „Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach” ostrzegaliśmy przed jej skutkami, które doprowadziłyby do ograniczenia konkurencji na rynku wywozu i zagospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce. Głównym beneficjentem wprowadzanych zmian miały być spółki komunalne kontrolowane przez gminy. Straciliby natomiast przede wszystkim konsumenci oraz małe i młode […]

czytaj więcej