Forum Obywatelskiego Rozwoju

Narodowy Bank Polski kontynuuje swoją kampanię „informacyjną”. Najpierw w pierwszych dniach sierpnia na fasadzie głównej siedziby NBP pojawił się nowy baner. Na tym monumentalnym billboardzie możemy przeczytać: „Dzięki NBP Polska jest na dobrej drodze, już od 4 miesięcy ceny prawie się nie zmieniły!”. Powyższe stwierdzenie zostało opatrzone wykresem, który pokazuje wskaźnik cen w ostatnich czterech miesiącach w ujęciu miesiąc do miesiąca. Oprócz tego NBP prowadzi kampanię w Internecie – niedawno wypuścił spot, a także publikuje na stronach internetowych płatne ogłoszenia z pewną infografiką.

To kolejny komunikat polskiego banku centralnego, który wprowadza opinię publiczną w błąd! Na swoim wcześniejszym billboardzie NBP wskazywał, że głównymi przyczynami wysokiej inflacji w Polsce są skutki globalnej pandemii oraz wojna w Ukrainie. Do powyższych tez odnieśliśmy się we wcześniejszej publikacji (Komunikat FOR 14/2023: Narodowy Bank Polityczny – na straży partii, a nie pieniądza).

Na początek należy zauważyć, że zgodnie z uchwałą Rady Polityki Pieniężnej cel inflacyjny w Polsce wynosi 2,5% z dopuszczalnym odchyleniem ± 1 punkt procentowy. W sierpniu inflacja CPI wyniosła 10,1% rok do roku. Również rządowe prognozy nie są optymistyczne. Według ustawy budżetowej średnioroczna inflacja znajdzie się poniżej górnego pasma odchyleń od celu (czyli poniżej 3,5%) dopiero w 2026 roku.

Kiedy inflacja rok do roku wciąż pozostaje nie tylko rażąco wyższa od celu, ale też dwucyfrowa, NBP, chcąc przekonać przed zbliżającymi się wyborami Polki i Polaków, że sytuacja się poprawia, uciekł się do prezentowania danych o inflacji w ujęciu miesiąc do miesiąca. Pomija przy tym, że prawdziwego źródła chwilowego spowolnienia inflacji CPI miesiąc do miesiąca należy dopatrywać się w czynnikach niezależnych od banku centralnego takich jak:

  • Sezonowość – okres letni to czas plonów. Dojrzewają owoce, warzywa oraz zboża. W związku z tym ceny żywności spadają. W przeciągu ostatnich 22 lat inflacja miesiąc do miesiąca w lipcu była dodatnia jedynie cztery razy, z czego dwa odczyty to okres szalejących cen (lata 2021– 2022). Ogólnie czerwiec, lipiec i sierpień są w Polsce historycznie miesiącami o najniższej inflacji miesiąc do miesiąca.
     
  • Ceny ropy naftowej na światowych rynkach – od połowy 2022 roku do połowy bieżącego roku mogliśmy obserwować spadek ceny ropy za baryłkę. Dodatkowo w tym okresie polska waluta umacniała się względem dolara. W efekcie cena baryłki ropy wyrażona w złotych przez długi czas spadała, pociągając za sobą spadek inflacji.

Wykres 1. Cena ropy Brent na koniec miesiąca w PLN

Źródło: Opracowanie własne FOR na podstawie danych stooq.pl

 

Pełna treść publikacji znajduje się w pliku do pobrania poniżej.


Kontakt do autora:

Antoni Baczyński, stażysta FOR
[email protected]