Forum Obywatelskiego Rozwoju

Zwiększający się popyt na pracę oraz postępujący proces starzenia się społeczeństwa sprawiają, że polscy przedsiębiorcy coraz częściej są skłonni zatrudniać cudzoziemców, a polskie władze chętnie zgadzają się na sprowadzanie imigrantów zarobkowych. Kuriozalne jest zatem postępowanie polskiego rządu, który sam dając przyzwolenie na przyjęcie rzeszy pracowników spoza krajów UE, wchodzi w kolejny jałowy spór z Brukselą i neguje propozycję mechanizmu solidarnościowego w kwestii migracji.

W 2022 roku wojewodowie wydali 365 490 zezwoleń na pracę w Polsce cudzoziemcom ze 140 krajów świata, jak wynika z danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Za zgodą przedstawicieli polskiego rządu najwięcej zezwoleń na pracę przyznano obywatelom Ukrainy (85 074 zezwolenia, tj. 23,3% ogółu). Na drugim miejscu znaleźli się obywatele Indii (41 640 zezwoleń, tj. 11,4%), a na trzecim Uzbekistanu (33 373 zezwolenia, tj. 9,1%).

Wykres 1. Liczba zezwoleń na pracę cudzoziemców wydanych w 2022 roku według obywatelstwa (30 krajów, których obywatele najczęściej otrzymywali zezwolenia na pracę w Polsce)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej,
https://psz.praca.gov.pl/web/urzad-pracy/-/8180075-zezwolenia-na-prace-cudzoziemcow

W 2022 roku oprócz Ukraińców zezwolenia na pracę w Polsce najczęściej otrzymywali obywatele:

  • Azji Południowej (głównie: Indie, Nepal, Bangladesz),
  • Azji Środkowej (głównie: Uzbekistan, Turkmenistan),
  • Azji Wschodniej i Południowo Wschodniej (głównie: Filipiny, Indonezja, Wietnam),
  • Bliskiego Wschodu (głównie: Turcja).

Wykres 2. Liczba zezwoleń na pracę cudzoziemców wydanych w 2022 roku według regionów świata

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej,
https://psz.praca.gov.pl/web/urzad-pracy/-/8180075-zezwolenia-na-prace-cudzoziemcow

Przyznanie cudzoziemcowi zezwolenia na pracę w Polsce nie oznacza jednoznacznie, że podejmie on zatrudnienie w naszym kraju. Jest to pierwszy etap umożliwiający złożenie wniosku wizowego i przyjazd do Polski w celach zarobkowych. Niemniej jednak sama skala pozytywnie rozpatrzonych przez wojewodów zezwoleń na pracę cudzoziemców świadczy zarówno o dużym zapotrzebowaniu na pracowników z zagranicy, jak i przyzwoleniu rządzących na zatrudnianie osób spoza UE.

 

Pełna treść publikacji znajduje się w pliku do pobrania poniżej.


Kontakt do autora:

Paweł Janukowicz, dr n. społ. w dyscyplinie ekonomia i finanse
[email protected]