Forum Obywatelskiego Rozwoju

Fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju wspiera inicjatywę przeprowadzenia sondażu obywatelskiego, który ma na celu pomóc partiom podjąć decyzję w sprawie efektywnego startu w wyborach 2023.

Po ośmiu latach dewastujących rządów PiS dobro Polski wymaga zdecydowanego wyborczego zwycięstwa dzisiejszej opozycji demokratycznej.

Taki cel łączy Koalicję Obywatelską, Lewicę, Polskę 2050 i Polskie Stronnictwo Ludowe. Różni ocena, jaki wariant startu opozycji w wyborach może przynieść najlepszy pod względem liczby mandatów rezultat. Powodem różnic jest między innymi brak przekonujących badań.

Proponujemy, by w ramach obywatelskiej inicjatywy zlecić renomowanej i certyfikowanej pracowni badawczej przeprowadzenie sondażu, który dałby rzetelną odpowiedź na pytanie, jaki wariant startu może dać jej największy sukces wyborczy. Chcemy zbadać reprezentatywną liczącą 4000 osób próbę, która losowo byłaby podzielona na cztery grupy. W każdej z grup respondenci byliby konfrontowani tylko z jednym wariantem startu opozycji w wyborach. Planujemy sprawdzić start na czterech listach, wariant wspólnej listy czterech partii oraz dwa warianty pośrednie. Badanie pokaże, jak te warianty różnią się pod względem mobilizacji wyborców opozycji demokratycznej i prawicy oraz które mogą dzisiejszej opozycji przynieść największą liczbę mandatów.

Takie badanie jest dużym wyzwaniem finansowym. Jego koszt szacujemy na ok. 85 tys. zł. Dlatego zwracamy się o finansowe wsparcie badania do obywateli i prodemokratycznych organizacji.

Obywatelki i obywateli, którzy chcieliby wspomóc przeprowadzenie badania, prosimy o wejście na stronę https://sondazobywatelski.online/. Każda kwota będzie tu bardzo pomocna.

Zwracamy się z prośbą do wolnych i prodemokratycznych mediów o promocję idei naszego badania i obywatelskiej zrzutki na ten cel.

O polityczną akceptację naszej inicjatywy i finansowe wsparcie apelujemy do Koalicji Obywatelskiej, Lewicy, Polski 2050 i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Jesteśmy gotowi waszym ekspertom, jak również zainteresowanym naszą inicjatywą specjalistom od badań społecznych szczegółowo opisać i uzasadnić proponowaną przez nas metodologię badania oraz przedyskutować ewentualne uwagi.

Chcemy to badanie przeprowadzić jak najszybciej – tak, by jego rezultaty były znane przed końcem lutego. Jesteśmy przekonani, że jego wyniki ułatwią partiom politycznym wybór najbardziej efektywnego wariantu startu w jesiennych wyborach 2023 r.
 

Fundacja
Forum Długiego Stołu


Pytania i uwagi dotyczące SONDAŻU OBYWATELSKIEGO prosimy kierować na adres:
[email protected]

Forum Długiego Stołu założone w 2016 r. skupia kilkadziesiąt osób – m.in. naukowców, publicystów oraz byłych polityków i samorządowców różnych opcji politycznych. Działa na rzecz wzmocnienia demokracji i budowy społeczeństwa obywatelskiego. Prowadzi debaty oraz sporządza opracowania i ekspertyzy dotyczące kwestii ustrojowych i instytucji demokratycznego państwa prawnego. (Od XI 2021 r. FDS jest zarejestrowane w formie fundacji – KRS: 0000921977).