Forum Obywatelskiego Rozwoju

Od 14 stycznia pracami Fundacji Forum Obywatelskiego Rozwoju pokieruje założyciel FOR, Leszek Balcerowicz. Z Fundacją żegnają się Sławomir Dudek i Patrycja Satora. 

– Przed nami bardzo ważne wybory, które zadecydują o kierunku rozwoju Polski, o praworządności, o pozycji Polski w Unii Europejskiej i na świecie. Będzie to także niezwykle ważny rok dla organizacji takich jak FOR, oceniających stan gospodarki i praworządności oraz przygotowujących projekty refom. Dlatego zdecydowałem się na zwiększenie swojego zaangażowania w działalność fundacji – deklaruje Leszek Balcerowicz.

Z FOR, za porozumieniem stron, żegnają się obecni członkowie zarządu – prezes zarządu Sławomir Dudek i członkini zarządu Patrycja Satora.

– Sławomir Dudek zajmuje się od lat  tematyką finansów publicznych. Jestem przekonany, że będziemy nadal współpracować w tym bardzo ważnym dla stabilności i rozwoju obszarze. Dziękuję odchodzącemu zarządowi, Sławomirowi Dudkowi i Patrycji Satorze, za dotychczasową współpracę – dodaje Balcerowicz.

Poza Leszkiem Balcerowiczem, który obejmie funkcję Prezesa zarządu, nowymi członkami zarządu FOR zostali wieloletni i doświadczeni współpracownicy Fundacji – Kinga Królik i Marcin Zieliński. Do Rady FOR dołączył Marek Tatała, a obowiązki Przewodniczącego Rady będzie pełnić Błażej Moder.

– W tym szczególnie ważnym dla  przyszłości Polski roku FOR zamierza rzetelnie oceniać działania rządzących i postulaty pojawiające się w kampanii wyborczej z perspektywy ich oddziaływania na długofalowe tempo wzrostu, konkurencyjność, finanse publiczne, rynek pracy i odpolitycznienie gospodarki poprzez wzmocnienie własności prywatnej. Będziemy też aktywni w takich obszarach jak praworządność czy polityka migracyjna. Liczę na to, że w tych dziedzinach znajdziemy wielu sojuszników, dla których ważna jest przyszłość polskiej gospodarki i demokracji – podsumowuje Balcerowicz.