Forum Obywatelskiego Rozwoju

Zbrodnicza inwazja Rosji na niepodległą Ukrainę trwa już dziewiąty miesiąc. Jej tragiczne skutki dosięgnęły także terytorium Polski. Mogą okazać się one jeszcze bardziej opłakane, jeśli PiS przeforsuje zmianę konstytucji. Chodzi w niej o wyłączenie wydatków na obronność z długu publicznego. Koalicja rządząca jest głucha na argumenty, że bezpieczeństwo to nie tylko czołgi i armaty.

Zaplanowane na wtorkowy późny wieczór rozpatrzenie przez sejmowe komisje finansów publicznych oraz obrony narodowej projektu zmian w Konstytucji autorstwa posłów PiS zostało przeniesione na piątek. Kluczowa dla polskiej gospodarki zmiana miałaby dotyczyć art. 216 ust. 5 polskiej ustawy zasadniczej. Formułuje on wyraźny i bezwzględny zakaz zaciągania pożyczek lub udzielania gwarancji i poręczeń finansowych, w następstwie których państwowy dług publiczny przekroczy 3/5 wartości rocznego produktu krajowego brutto.

Tymczasem posłowie PiS chcą ten zakaz osłabić przez wyłączenie z długu publicznego wydatków na obronność, co narazi Polskę na jeszcze większe niebezpieczeństwo. Autorzy proponowanej zmiany nie biorą bowiem pod uwagę, że bezpieczeństwo państwa – oprócz aspektu wojskowego i humanitarnego – ma również wymiar gospodarczy, który bezpośrednio wpływa na sytuację polskich firm i rodzin.

Zapewnienie bezpieczeństwa ekonomicznego Polski jest kluczowe dla złagodzenia kryzysu wywołanego napaścią Rosji na Ukrainę. Państwo o stabilnej gospodarce jest w stanie łatwiej zwiększać swój potencjał militarny i lepiej reagować na skutki inwazji na jego terytorium. Stąd, z polskiej perspektywy, kluczowe jest utrzymanie stabilnych i przejrzystych finansów publicznych, przestrzeganie praworządności oraz budowanie silnej pozycji w NATO i Unii Europejskiej, z której korzyści nie ograniczają się do transferów w ramach Funduszu Odbudowy i funduszy strukturalnych, ale wynikają przede wszystkim z czterech swobód przepływu towarów, usług, kapitału i osób.

Po prawie 300 dniach inwazji na niepodległość Ukrainy, rządzący powinni wreszcie zauważyć, że bezpieczeństwo Polski to nie tylko czołgi i armaty.

Więcej na temat związku gospodarki z bezpieczeństwem w jednym z komunikatów Forum Obywatelskiego Rozwoju.

Pełna treść komunikatu znajduje się w pliku do pobrania poniżej.


Kontakt do autora:

Sławomir Dudek, główny ekonomista FOR
[email protected]