Forum Obywatelskiego Rozwoju

2022-07-25

Synteza:

  • Nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym miała w zamierzeniu odblokować środki dla Polski z unijnego Funduszu Odbudowy.

  • Ponieważ kamienie milowe dotyczące sądownictwa powiązano z pierwszą transzą wypłat, oznacza to w praktyce – biorąc pod uwagę zasadę, że warunkiem kolejnych płatności jest utrzymanie reform podjętych w ramach poprzednich transz – że od spełnienia wymogów dotyczących sądów zależy uruchomienie wszystkich pozostałych środków.

  • Nowa Izba Odpowiedzialności Zawodowej, ze względu na sposób jej utworzenia i procedurę wyłaniania członków, budzi wątpliwości z punktu widzenia jej niezależności od polityków.

  • Sędziowie nadal mogą odpowiadać za treść orzeczeń i kwestionowanie statusu osób nominowanych do sądów przez obecną KRS, pomimo uznania tego przez TSUE za niezgodne z prawem unijnym. Odmowa zasiadania z takimi osobami w jednym składzie także będzie traktowana jako przewinienie dyscyplinarne

  • Wprowadzony tzw. test bezstronności sędziego jest mechanizmem nieodpowiadającym wymogom prawa Unii, przez co nie stanowi skutecznej reakcji na obecność w składach sądów osób powołanych na wniosek obecnej KRS.

  • Przyznanie sędziom objętym rozstrzygnięciami zlikwidowanej Izby Dyscyplinarnej możliwości ponownej oceny ich spraw przed Izbą Odpowiedzialności Zawodowej nadal narusza ich prawo do sądu.

  • Dotychczasowe zmiany w wymiarze sprawiedliwości, podjęte z intencją uzyskania środków z Funduszu Odbudowy, są niewystarczające i mogą nie przekonać Komisji do wypłaty pierwszej i kolejnych transz.

Pełna treść komunikatu znajduje się w pliku do pobrania poniżej.


Kontakt do autora:

Patryk Wachowiec, analityk prawny FOR
[email protected]