Forum Obywatelskiego Rozwoju

2021-12-30

Synteza:

  • Rok 2021 obfitował w wydarzenia prawne w Polsce, które stanowiły zagrożenie dla ludzi, ich podstawowych praw i wolności i zasad demokratycznego państwa prawa;

  • Doszło m.in. do próby wprowadzenia ustawy wymuszającej zmiany własnościowe wobec największej prywatnej telewizji nadającej na terenie Polski w celu ograniczenia jej niezależności;

  • Próbowano zawiesić obowiązywanie Konwencji Genewskiej dot. statusu uchodźców za pomocą rozporządzenia;

  • Wypowiedziano posłuszeństwo wyrokom oraz postanowieniom trybunałów międzynarodowych za pomocą zaskarżania ich przed Trybunałem Konstytucyjnym Julii Przyłębskiej;

  • Podważono i zniesiono konstytucyjność wykonywania dotychczasowych działań przez RPO do czasu objęcia stanowiska przez nowo wybranego kandydata;

  • Przed Trybunałem Konstytucyjnym Julii Przyłębskiej zawisł wniosek o znaczne ograniczenie dostępu do informacji publicznej w zakresie działalności funkcjonariuszy publicznych oraz podmiotów wykonujących zadania publiczne.

Pełna treść komunikatu znajduje się w pliku do pobrania poniżej.


Kontakt do autorki:

Eliza Rutynowska, prawniczka FOR
[email protected]