Forum Obywatelskiego Rozwoju

2021-10-26

Synteza:

  • Od dłuższego czasu można zaobserwować niepokojące z punktu widzenia prawnego zjawisko błędnego wykorzystywania i nadużywania przez władze publiczne takich instytucji prawnych jak rozporządzenie.

  • Rozporządzenie w swojej istocie jest aktem władzy wykonawczej i służy określeniu sposobu wykonywania określonych działań określonych w danej ustawie.

  • Treść rozporządzenia nie może wykraczać poza ustawowe upoważnienie, nie może stanowić uzupełnienia lub rozbudowania ustawy.

  • Ze względu na względnie prosty mechanizm wydawania rozporządzeń, stały się one wygodnym substytutem dla nowelizacji ustaw istniejących lub przyjmowania nowych.

  • Tego rodzaju działanie władz publicznych należy kwalifikować jako działanie sprzeczne z zasadą legalizmu wynikającą z art. 7 Konstytucji RP.

Komunikat jest częścią cyklu #PatoPrawo.

Pełna treść komunikatu znajduje się w pliku do pobrania poniżej.


Kontakt do autorki:

Eliza Rutynowska, prawniczka FOR
[email protected]