Forum Obywatelskiego Rozwoju

W związku z komentarzami na temat wypowiedzi jednego z dyskutantów na Campusie Polska Przyszłości w Olsztynie, odnośnie rzekomego stanowiska FOR w kwestii przyczyn zmian klimatu wyjaśniamy, że ta wypowiedź dotyczyła dwustronicowego komentarza z 2014 r. dwójki związanych wówczas z FOR autorów odnośnie kosztów polityki klimatycznej w UE (bo przecież takie koszty, związane np. z transformacją energetyczną, istnieją i ktoś będzie musiał je ponieść). Nie było to stanowisko FOR, czy Leszka Balcerowicza. Ów komunikat bazował na różnych, dostępnych w tamtym okresie źródłach. Po kilkunastu dniach od publikacji został uzupełniony o dodatkowe oświadczenie m.in. o korzyściach związanych z budowaniem „zielonych” źródeł energii czy koniecznością ograniczenia roli polityków, czyli państwa, w energetyce.

Ponadto FOR od lat krytycznie odnosi się do dopłacania przez podatników do wydobycia węgla i państwowych kopalń. Pokazuje, jak niszczycielski dla środowiska był socjalizm i jak reformy gospodarcze ograniczyły to oddziaływanie.

W związku z powyższym uważamy, że przypisywanie FOR i L. Balcerowiczowi stanowiska kwestionującego wpływ człowieka na klimat jest nadużyciem. Ten wpływ jest opisany m.in. w najnowszym raporcie IPCC. Wiążą się z tym różne istotne zagadnienia takie jak wybór właściwych polityk odpowiadających na zmiany klimatu w skali lokalnej i globalnej, koszty transformacji energetycznej czy warunki dla rozwoju „zielonych” innowacji i technologii zeroemisyjnych.

Zarząd Fundacji FOR:

Agata Stremecka

Marek Tatała

Sławomir Dudek