Forum Obywatelskiego Rozwoju

2021-08-19

Synteza:

 • Centralne organy regulacyjne oraz ich piastuni w większości przypadków nie cieszą się obecnie dostatecznymi ustawowymi gwarancjami niezależności.

 • Zmianę w dobrym kierunku oznacza unijna dyrektywa ECN+, ustanawiająca minimalne gwarancje niezależności organów ochrony konkurencji i konsumenta, której implementacja do krajowego porządku prawnego zakłada również sztywną kadencją oraz ścisły katalog możliwości odwołania piastuna organu. Należałoby jednak pójść dalej i zmienić sposób powoływania Prezesa UOKiK, uwzględniając w procesie parlament.

 • Krokiem w złym kierunku było wyłączenie Senatu z procesu powoływanie Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w maju 2020 roku.

 • Należy rozważyć wprowadzenie ogólnych wymogów sztywnej kadencji, apartyjności oraz w niektórych przypadkach uczestnictwa Sejmu i Senatu w procedurze powołania piastunów centralnych organów regulacyjnych, tam gdzie podobne wymogi nie są obecnie zapewnione.

 • Za modelowy mógłby posłużyć sposób wyboru Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który powoływany jest przez Sejm za zgodą Senatu na sztywną, 4-letnią kadencję, która przerwana może zostać jedynie w ściśle określonych przypadkach.

  Pełna treść komunikatu znajduje się w pliku do pobrania poniżej.


  Kontakt do autora:

  Piotr Oliński, młodszy analityk FOR
  [email protected]