Forum Obywatelskiego Rozwoju

2021-07-22

Synteza:

  • Rząd PiS opublikował projekt „Polityka migracyjna Polski – kierunki działań 2021-2022”, ale niestety nie oddaje on skali wyzwań stojących przed Polską w najbliższych dekadach.

  • Polskie społeczeństwo jest jednym z najmłodszych w Unii Europejskiej, ale jeśli nic nie zmienimy, zostanie jednym z najstarszych. Już w 2033 roku przeciętny mieszkaniec Polski będzie starszy od mieszkańca Niemiec. Utrzymujące się pomimo pandemii niskie bezrobocie i wysoki odsetek firm zgłaszających braki kadrowe są sygnałem problemów demograficznych.

  • Jak dotąd nigdzie w UE nie udało się podnieść dzietności do poziomu zastępowalności pokoleń, a nawet sukces na tym polu dałby efekty dopiero po 2050 roku. Jedynym skutecznym sposobem kompensowania starzenia jest dzisiaj imigracja. Kanada tak jak Polska ma 38 mln mieszkańców, ale dzięki imigracji w 2040 roku będzie miała 43 mln, a Polska tylko 36 mln.

  • Dokument „Polityka migracyjna Polski – kierunki działań 2021-2022” jest ogólnikowy, o czym najlepiej świadczy fakt, że nie zawiera żadnych liczb, ani jednego wykresu czy tabeli. Czytelnik może odnieść wrażenie, że przewodnim tematem przygotowanego przez MSWiA dokumentu nie jest próba usunięcia bariery rozwojowej Polski, ale znalezienie odpowiedzi na każdy mniej lub bardziej realistyczny problem bezpieczeństwa państwa z nią związany.

  • MSWiA zwraca uwagę na możliwość przyznawania długoterminowych tytułów pobytowych i obywatelstwa osobom niepożądanym ze względu na bezpieczeństwo – w czasie gdy Polska jest piąta od końca w UE pod względem odsetka cudzoziemców z prawem stałego pobytu i piąta od końca pod względem liczby naturalizacji na 1000 mieszkańców. Jednocześnie Ukraińcy w Polsce zgłaszają dokumenty pobytowe jako swój główny problem.

  • Polityka migracyjna nie jest kwestią bezpieczeństwa, tylko rynku pracy i rozwoju Polski. Skoro perspektywa MSWiA jest inna, to rząd powinien przenieść to zagadnienie do innego resortu. 

Pełna treść komunikatu znajduje się w pliku do pobrania poniżej.


Kontakt do autora:

Rafał Trzeciakowski, ekonomista FOR
[email protected]