Forum Obywatelskiego Rozwoju

2021-05-24

Synteza:

 • W czerwcu wchodzi w życie ustawa o służbie zagranicznej, która zobowiązuje urzędników do zachowania tajemnicy dyplomatycznej. Sama definicja tej tajemnicy jest jednak bardzo ogólna i podatna na arbitralne interpretacje.

 • Takie ujęcie tajemnicy dyplomatycznej, wraz z możliwą odpowiedzialnością dyscyplinarną urzędników za jej niezachowanie, może skłaniać do odmowy udzielenia dostępu do informacji publicznej.

 • Nowy wyjątek od zasady jawności życia publicznego wprowadzony został mimo istnienia równoległych przepisów dotyczących ochrony informacji niejawnych, które mogą mieć zastosowanie do informacji posiadanych przez służbę zagraniczną.

 • Doświadczenia niemieckie, gdzie informacje, których ujawnienie może zaszkodzić relacjom zagranicznym są niejawne, pokazują, że tak ogólne ujęcie wyjątków od zasady jawności życia publicznego może bardzo ograniczyć możliwości obywatela w przypadku odmowy udzielenia dostępu do informacji publicznej.

  Pełna treść komunikatu znajduje się w pliku do pobrania poniżej.


  Kontakt do autora:

  Piotr Oliński, młodszy analityk FOR
  [email protected]