Forum Obywatelskiego Rozwoju

Synteza:

 • Własność państwowa jest najbardziej zniekształcającą konkurencję formą regulacji rynku. Umożliwia bowiem zupełnie nieformalny wpływ władzy politycznej na gospodarkę – zamiast tworzyć akty prawne politycy mogą przekazywać dyspozycje prezesom kontrolowanych przez państwo firm.
   
 • Rząd, proponując wybór między przeniesieniem swoich środków z OFE do pseudo-IKE albo ZUS, stawia obywateli na z góry przegranej pozycji: albo zapłacą niesprawiedliwą 15-procentową opłatę przekształceniową za to, że ich aktywa, głównie akcje polskich spółek, trafią do pseudo-IKE, albo w zamian za zapis na koncie ZUS zgodzą się na ich nacjonalizację.
   
 • Rząd w ocenie skutków regulacji jako założenie „najbardziej racjonalne w obecnej sytuacji gospodarczej” przyjmuje, że 50% aktywów OFE zostanie przekształconych w zapisy na kontach ZUS. W takim scenariuszu do FRD trafiłyby akcje polskich spółek o wartości ok. 55 mld zł.
   
 • Obecnie Skarb Państwa posiada bezpośrednio lub pośrednio akcje o wartości ok. 100 mld zł, przy czym kapitalizacja kontrolowanych przez niego pośrednio bądź bezpośrednio spółek wynosi ok. 234 mld zł.
   
 • Gdyby ziścił się zakładany przez rząd scenariusz, wielkość politycznej kontroli nad spółkami notowanymi na GPW wzrosłaby o ponad 50%, a – przyjmując, że poziom lewarowania kontroli nie zmieniłby się – po przejęciu aktywów OFE przez FRD państwo kontrolowałoby spółki o wartości ok. 363 mld zł (59% kapitalizacji indeksu WIG-Poland).

 

Komunikat jest częścią projektu www.deregulacja.pl realizowanego w ramach Atlas Network COVID-19 Partner Response Fund.

 

Pełna treść komunikatu znajduje się w pliku do pobrania poniżej.


Kontakt do autora:

Marcin Zieliński, ekonomista FOR
[email protected]