Forum Obywatelskiego Rozwoju

2021-01-14

Synteza:

  • Z każdym tygodniem przybywa orzeczeń sądów kwestionujących epidemiczne nakazy i zakazy ustanawiane w drodze rozporządzeń Rady Ministrów. 
     
  • Już w pierwszym etapie pandemii organizacje pozarządowe i środowiska prawnicze przypominały, że ingerencja w istotę wielu praw i wolności człowieka może mieć miejsce jedynie w razie ogłoszenia stanu nadzwyczajnego. 
     
  • Władza uznała jednak, że nie ma podstaw do ogłoszenia stanu klęski żywiołowej, a mimo tego stosuje metody zarezerwowane wyłącznie na taką okoliczność. 
     
  • W państwie prawa rządzący nie mogą usprawiedliwiać systemowego naruszania praw i wolności koniecznością walki z epidemią, jeśli nie korzystają z narzędzi przewidzianych przez konstytucję. 

Pełna treść komunikatu znajduje się w pliku do pobrania poniżej.


Kontakt do autora:

Patryk Wachowiec, analityk prawny FOR
[email protected]