Forum Obywatelskiego Rozwoju

2020-11-19

Synteza:

  • 19 listopada większość parlamentarna (posłowie KP PiS i Kukiz’15), w reakcji na zapowiedź premiera Mateusza Morawieckiego wyrażoną dzień wcześniej, przyjęła uchwałę „wspierającą działania Rady Ministrów w zakresie negocjacji budżetowych Unii Europejskiej” 
     
  • W uchwale posłowie przywołują górnolotnie brzmiące stwierdzenia o suwerenności Polski oraz nawołują do poszanowania równości państw członkowskich Unii i pewności prawa w kontekście mechanizmu „pieniądze za praworządność”, powołując się na zasadę praworządności wynikającą z prawa Unii oraz Konstytucji RP 
     
  • Mimo podniosłego tonu uchwała zawiera liczne przekłamania dotyczące propozycji powiązania wypłaty funduszy unijnych z przestrzeganiem praworządności, oceny zmian wprowadzonych przez większość rządzącą w wymiarze sprawiedliwości oraz zasad członkostwa Polski w Unii 

 

Pełna treść komunikatu znajduje się w pliku do pobrania poniżej.


Kontakt do autora:

Patryk Wachowiec, analityk prawny FOR
[email protected]