Forum Obywatelskiego Rozwoju

Synteza:

  • 26 października Senat przedstawił propozycję zawieszenia przepisów zakazujących handlu w niedziele na czas stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz okresie do 90 dni po odwołaniu tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.
     
  • Forum Obywatelskiego Rozwoju krytykuje zakaz handlu w niedziele, odkąd „Solidarność” przedstawiła obywatelski projekt ustawy w 2016 roku. Zakaz ten godzi w wolność gospodarczą oraz jest szkodliwy konsumentów, przedsiębiorców i pracowników. Co więcej, obecne w obowiązującej ustawie nieprecyzyjnie sformułowane przepisy i dziesiątki wyjątków sprawiły, że uznaliśmy ją za legislacyjny bubel roku.
     
  • Mimo szkodliwości zakazu rząd nie planuje go zawiesić ani znieść. Z kolei Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców przedstawił absurdalną argumentację, że zawieszenie albo zniesienie zakazu handlu uderzyłoby w bardziej dotknięte przez pandemię branże jak „turystyka, gastronomia, usługi, kina i teatry”.
     
  • Szkodliwy w normalnych czasach zakaz handlu w niedziele jest tym bardziej szkodliwy w okresie pandemii i towarzyszącego jej kryzysu. Zawieszenie zakazu handlu na czas pandemii poprawiłoby sytuację ekonomiczną branży handlowej, pomogłoby zapewnić miejsca pracy pracownikom sektora handlu, a także usprawniłoby dystansowanie społeczne. Docelowo jednak należy znieść zakaz na stałe.

Obciążenia biurokratyczne, ograniczające konkurencję regulacje, nieelastyczne prawo pracy, skomplikowane i skutkujące czasochłonnością rozliczeń z urzędem skarbowym przepisy podatkowe to problemy od lat wskazywane przez przedsiębiorców jako największe bariery działalności gospodarczej. Pandemia COVID-19 skłoniła rząd do wprowadzenia dodatkowych obostrzeń często negatywnie wpływających na działalność gospodarczą.

Uważamy, że zwłaszcza w tym trudnym okresie przedsiębiorcy potrzebują deregulacji, która zwiększy ich elastyczność w dostosowywaniu się do nowych warunków gospodarczych. Dlatego szukamy rozwiązań, którego pomogą wyzwolić potencjał przedsiębiorców. Chcąc znaleźć najbardziej szkodliwe dla przedsiębiorców przepisy i pokazywać korzyści z deregulacji dla wzrostu po kryzysie, uruchomiliśmy portal www.deregulacja.pl.


Komunikat jest częścią projektu www.deregulacja.pl realizowanego w ramach Atlas Network COVID-19 Partner Response Fund.

Pełna treść komunikatu znajduje się w pliku do pobrania poniżej.


Kontakt do autora:

Marcin Zieliński, ekonomista FOR
[email protected]