Forum Obywatelskiego Rozwoju

Synteza:

 • Procedowana w Senacie RP nowelizacja Kodeksu postępowania karnego zakłada daleko idące zmiany w posiedzeniach dotyczących tymczasowego aresztowania.
   
 • W obecnym kształcie może doprowadzić do znacznego ograniczenia skutecznego prawa do obrony osoby oskarżonej.
   
 • Zmiany wprowadzane są w dobie luzowania obostrzeń, co dodatkowo podważa ich zasadność – dotychczasowo były rozpatrywane bez opóźnień, w trybie zwykłym jako sprawy pilne.
   
 • Nowe przepisy umożliwiają posiedzenia aresztowe „online”, bez fizycznej obecności podejrzanego i obrońcy.
   
 • Bez skutecznego prawa do obrony osoby podejrzane mogą mieć znacznie mniejsze szanse na zastosowanie mniej dolegliwego środka zabezpieczającego.
   
 • Kolejna propozycja nowelizacji[1] Kodeksu postępowania karnego radykalnie ogranicza prawo do obrony. Sugerowane zmiany dotyczą m.in. aresztowych posiedzeń online. Podejrzany ani jego obrońca nie muszą już być obecni na sali rozpraw. Zmiany wprowadzane są w ramach luzowania obostrzeń i uzasadniane pandemią, chociaż w okresie ścisłego lockdownu posiedzenia odbywały się osobiście.

[1] Zmiany procedowane są w ramach projektu Ustawy z dnia 4 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19

 

Pełna treść komunikatu znajduje się w pliku do pobrania poniżej.


Kontakt do autorki:

Eliza Rutynowska, prawniczka FOR
[email protected]