Forum Obywatelskiego Rozwoju

2020-05-04

Synteza:

Istnieje co najmniej czternaście powodów, dla których planowane przez partię rządzącą głosowanie „kopertowe” to pseudowybory:

 • Wybory nie mogą odbyć się w czasie stanu nadzwyczajnego, a ten, pomimo braku formalnej decyzji rządu, został przez rząd wprowadzony w formie stanu epidemii.
 • Nie ma możliwości prowadzenia normalnej kampanii wyborczej.
 • „Kopertowy” sposób głosowania dla osób starszych i w kwarantannie wprowadzono z naruszeniem prawa.
 • Proceduralna recydywa: „kopertowy” sposób głosowania dla wszystkich również wprowadzono z naruszeniem prawa.
 • Spisy wyborców są niespójne z bazą PESEL – nie wiadomo, do kogo trafią „pakiety wyborcze”.
 • Wątpliwa jest tajność głosowania „kopertowego”.
 • Głosowanie za granicą jest utrudnione albo nawet niemożliwe.
 • Istnieje ryzyko nielegalnej zmiany terminu wyborów na 17 lub 23 maja.
 • Przygotowania do głosowania „kopertowego” prowadzono bez podstawy prawnej.
 • Państwową Komisję Wyborczą w organizacji wyborów zastąpią (zależni od PiS) minister aktywów państwowych i Poczta Polska.
 • Kto policzy „kopertowe” głosy? Komisje mają być małe, przez co jeden członek komisji będzie miał dużo więcej głosów do policzenia niż w przeszłości.
 • Protesty wyborcze – kto w oceni ważność wyborów? Trzeba pamiętać o wątpliwościach co do niezależności sędziów powoływanych do nowych izb na wniosek nowej Krajowej Rady Sądownictwa.
 • Majowe głosowanie niesie za sobą poważne zagrożenie dla zdrowia Polaków.
 • Głosowanie „kopertowe” narusza standardy międzynarodowe.

Dlatego rekomendujemy:

 • Odrzucenie przez Senat Ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r.
 • Formalne wprowadzenie przez rząd stanu klęski żywiołowej, z zastosowaniem tylko tych restrykcji, które są niezbędne do ograniczania skali epidemii.
 • Organizację wyborów w sposób zgodny z Konstytucją RP, innymi przepisami prawa i standardami międzynarodowymi.
 • Przygotowanie profesjonalnych wyborów pozwalających na głosowanie korespondencyjne jako alternatywy do głosowania w lokalu, w sposób zgodny z Konstytucją RP i standardami międzynarodowymi, gwarantującymi bezpieczeństwo zdrowotne wyborców.

Pełna treść komunikatu znajduje się w pliku do pobrania poniżej.


Kontakt do autorów:

Eliza Rutynowska, prawniczka FOR
[email protected]

Marek Tatała, wiceprezes zarządu FOR
[email protected]

Patryk Wachowiec, analityk prawny FOR
[email protected]