Forum Obywatelskiego Rozwoju

2020-04-07

  • Z powodu różnic pod względem liczby przeprowadzonych testów możliwości porównywania danych na temat liczby zachorowań, raportowanych przez różne kraje, są ograniczone. Według raportu WHO 80% Chińczyków, u których laboratoryjnie stwierdzono zarażenie koronawirusem, przechodziło chorobę w sposób łagodny albo umiarkowany. Na Islandii 50% osób zarażonych koronawirusem w chwili badania nie wykazywało żadnych objawów choroby albo wykazywało objawy łagodne. Niepoddawanie testom takich osób może istotnie zaniżać liczbę oficjalnie stwierdzonych przypadków zachorowań.
     
  • Kraje z niską intensywnością testów nie spełniają podstawowego obowiązku możliwie szybkiego wyodrębnienia osób zarażonych i w zależności od stanu ich zdrowia, poddania odpowiedniemu leczeniu lub kwarantannie, aby ich pozbawić możliwości kontaktu z innymi osobami, co zmniejszyłoby ryzyko zarażenia kolejnych ludzi.

Od kilku tygodni wszyscy żyjemy problemem epidemii wywołanej przez koronawirusa, najpierw w Azji, a od drugiej połowy lutego także w Europie i Stanach Zjednoczonych.

Aby ocenić ryzyko zarażenia, często w mediach porównuje się liczbę zachorowań w poszczególnych krajach. Takie postawienie sprawy sugerowałoby, że największe problemy mają Hiszpania, Włochy i Niemcy, znacznie mniejsze – Francja i Wielka Brytania, a problemy w pozostałych krajach są niewielkie.

Taki obraz jest jednak fałszywy. Można bowiem oczekiwać, że krajach o większej populacji będzie więcej zachorowań. Kiedy uwzględnimy liczbę mieszkańców w każdym kraju, okaże się, że w Hiszpanii jest o 30% więcej zachorowań niż we Włoszech, i około 2,5 raza więcej niż w Niemczech i Francji. Z drugiej strony do listy krajów o wysokiej liczbie przypadków należy też Belgia, w której zachorowań  jest o 43% więcej niż w Niemczech i o 60% więcej niż we Francji. Z kolei podobną liczbę zachorowań jak Niemcy i Francja wykazują też Portugalia i Holandia.


Dane z https://www.worldometers.info/coronavirus/, z kolejnych piątków, począwszy od 6.03.2020.

Dane z 3 kwietnia 2020 są z godz. 14.00.

Dane dotyczące testów są z 5.04.2020 z godz. 10.00.

 

Pełna treść artykułu znajduje się w pliku do pobrania poniżej.


Autorzy:

Jerzy Miller, b. minister spraw wewnętrznych i administracji

Marcin Zieliński, ekonomista FOR
http://​[email protected]