Forum Obywatelskiego Rozwoju

2019-09-11

 Forum Obywatelskiego Rozwoju dołączyło do międzynarodowej koalicji 46 think tanków i grup wsparcia, wzywających do międzynarodowej solidarności z obywatelami Hongkongu przeciwko autorytarnym rządom Komunistycznej Partii Chin (KPCh) wkraczającym w ich wolności i autonomię oraz policji wspierającej zależny od KPCh Rząd Specjalnego Regionu Administracyjnego Hongkongu (SAR), która wielokrotnie łamała prawa człowieka protestujących.

„Wydarzenia w Hongkongu nie tylko zagrażają wolnościom mieszkańców Hongkongu, ale także zasadom liberalizmu, praw własności prywatnej, wolnego rynku, społeczeństwa obywatelskiego i niezawisłości sądów, których Hongkong był dotychczas międzynarodowym bastionem” – powiedział Marek Tatała, wiceprezes FOR. „Czynniki te miały zasadnicze znaczenie zarówno dla dobrobytu mieszkańców Hongkongu, jak i interesów ekonomicznych wszystkich wolnych narodów i krajów, które mają do czynienia z Hongkongiem.

„Niedawne działania rządu KPCh z siedzibą w Pekinie stanowią zagrożenie dla tych zasad i stylu życia mieszkańców Hongkongu. KPCh jest zdeterminowana, aby niweczyć wszelkie ślady autonomii wyspy, zmuszając ją do wprowadzenia systemu rządów i wymiaru sprawiedliwości charakteryzującego się brakiem poszanowania dla praw własności prywatnej, w którym powszechne są przypadki kradzieży własności intelektualnej od zagranicznych przedsiębiorstw i inwestorów.

Przewodniczący Sądu Najwyższego Chin kontynentalnych również wyraźnie odrzucił pojęcie systemu wymiaru sprawiedliwości niezależnego od systemu politycznego, który w dużej mierze opiera się na pewności handlowej i prawnej stojącej za napływem inwestycji zagranicznych do Hongkongu, jako „błędną koncepcję zachodnią”.

„Moglibyśmy najprawdopodobniej zobaczyć, jak inwestorzy i przedsiębiorcy pracujący w Hongkongu trafiają do więzienia za wyrażanie poglądów krytycznych wobec rządu KPCh, jak to już ma miejsce w całych Chinach kontynentalnych. Dotyczy to w szczególności sytuacji, w których rząd KPCh torturował i zabijał dysydentów, pobierał organy więźniów, wysyłał przedstawicieli mniejszości etnicznych do obozów koncentracyjnych, zmawiał się z gangami przestępczymi i innymi przypadkami łamania praw człowieka. Tylko w 2017 r. do Hongkongu napłynęły ponad 104 mld USD inwestycji zagranicznych, a biliony dolarów w projekty i przedsiębiorstwa są nadal zagrożone ciągłymi interwencjami KPCh pomimo żarliwego sprzeciwu ze strony mieszkańców Hongkongu. Te wydarzenia mają wpływ na nas wszystkich”.

„To, co dzieje się w Hongkongu, może być tylko początkiem, chyba że społeczność międzynarodowa zdecydowanie sprzeciwi się tym działaniom. Fakt, że rząd Specjalnego Regionu Administracyjnego Hongkongu zaczął się już cofać, wycofując ustawę o ekstradycji, która odmawiałaby obywatelom Hongkongu podstawowego dostępu do niezależnego systemu wymiaru sprawiedliwości, oraz zgodził się na przeprowadzenie dochodzenia w sprawie łamania praw człowieka przez policję Specjalnego Regionu Administracyjnego Hongkongu, pokazuje, że presja międzynarodowa może być skuteczna. Te tymczasowe kroki nie oznaczają jednak zakończenia planów KPCh dotyczących przejęcia kontroli nad Hongkongiem”.

„Jesteśmy dumni, że możemy przyłączyć się do koalicji działaczy na rzecz wolności i demokracji oraz ośrodków analitycznych z całego świata, aby wspierać walkę ludzi z autorytaryzmem w Hongkongu i wspierać ich pragnienie zachowania autonomii gwarantowanej im na mocy międzynarodowego porozumienia z 1997 r., na mocy którego Hongkong został przekazany Chinom kontynentalnym w ramach polityki „jeden kraj, dwa systemy”.