Forum Obywatelskiego Rozwoju

Wicepremier Jarosław Gowin i minister Jadwiga Emilewicz proponują „deglomerację”, rozumiejąc przez to przenoszenie urzędów centralnych z Warszawy i urzędów wojewódzkich ze stolic województw do mniejszych miast. Taka polityka byłaby błędem, co pokazujemy odpowiadając na poniższe pytania.

 1. Czy policentryczna siatka miast z wieloma małymi i średnimi miastami bez dominujących dużych jest korzystna?
   
 2. Czy wzrost dużych miast i wyludnianie się peryferii to tylko przypadek Polski?
   
 3. Jak bardzo zurbanizowanym krajem jest Polska?
   
 4. Czy Warszawa „wysysa” populację z reszty Polski?
   
 5. Czy deglomeracja wzmocni samorządy?
   
 6. Czy lokalizacja urzędów w mniejszych miejscowościach zatrzyma proces ich wyludniania się na rzecz dużych miast?
   
 7. Czy przeniesienie urzędów z Warszawy i stolic województw do mniejszych miast przyniesie oszczędności?
   
 8. Czy dzięki rewolucji informacyjnej lokalizacja urzędów nie ma już znaczenia?
   
 9. Czy przeniesienie urzędów centralnych do mniejszych miast to problem jedynie dla Warszawy?
   
 10. Jak Polska powinna radzić sobie z wyludnianiem się mniejszych miejscowości?

Pełna treść komunikatu znajduje się w pliku do pobrania poniżej.


Kontakt do autora:

Rafał Trzeciakowski, ekonomista FOR
[email protected]