Forum Obywatelskiego Rozwoju

Mimo wielkiego sukcesu, jaki Polska odniosła po 1989 roku, wokół transformacji gospodarczej narosło sporo mitów. Ich popularność wynika z nieświadomości zmian, jakie zaszły w naszym kraju, niewiedzy na temat sytuacji w innych gospodarkach kapitalistycznych czy z emocjonalnego rzucania pojedynczymi liczbami w oderwaniu od innych danych potrzebnych do dokonania trafnej oceny. Skuteczne zwalczanie mitów wymaga dokonywania porównań. Poniższy komunikat FOR rozprawia się przynajmniej z częścią najpopularniejszych w naszym kraju mitów dotyczących polskiej gospodarki po 1989 roku.

Najpopularniejsze mity transformacji:

Mit 1: Po 1989 roku Polska rozwijała się słabo

Prawda: Poziom życia w Polsce wzrósł przez ostatnie 30 lat o 159%. To wynik, jakim nie może pochwalić się żaden inny kraj regionu.

Mit 2: Rozwój Polski nie wynika z przyjętego przez nią modelu reform

Prawda: Po 1989 roku kraje, które podobnie jak Polska podjęły radykalne reformy i ich nie przerwały, rozwijały się o wiele szybciej od krajów, które wybrały inne modele transformacji

Mit 3: Plan Balcerowicza wepchnął Polskę w długotrwały kryzys

Prawda: Kryzysy w całym regionie wynikały z socjalizmu. Polska dzięki wcześniejszym reformom pierwsza weszła na ścieżkę wzrostu.

Mit 4: W latach 90. inwestorzy zagraniczni tylko kupowali państwowe firmy

Prawda: Inwestorzy zagraniczni 3x więcej przeznaczyli na inne inwestycje: tworzenie firm od podstaw, rozwijanie istniejących itp.

Mit 5: Zagraniczne koncerny drenują Polskę z kapitału

Prawda: W wyniku transformacji polski przemysł się zmienił, dostosował do warunków rynkowych i doświadczył bezprecedensowego wzrostu

Mit 6: W wyniku transformacji upadł polski przemysł

Prawda: Nie byłoby udanej industrializacji Polski po 1989 roku bez inwestorów zagranicznych, jednak ich udział jest umiarkowany

Mit 7: Przemysł w Polsce znajduje się w obcych rękach

Prawda: Dzięki transformacji w polskich sklepach pojawiło się wiele produktów z Zachodu, ale też istotnie wzrósł nasz eksport

Mit 8: W wyniku transformacji Polska stała się rynkiem zbytu dla Zachodu

Prawda: W 2017 roku dywidendy wynosiły zaledwie 5% wartości inwestycji, czyli mniej od zysków reinwestowanych. Podobnie było w latach poprzednich.

Mit 9: Polska transformacja została okupiona wielką liczbą ofiar

Prawda: Według EBOR w Polsce do 2016 roku wzrosły dochody Polaków we wszystkich grupach dochodowych

Pełna treść komunikatu dostępna do pobrania poniżej.

 Komunikat 22/2019:Mity transformacji gospodarczej w Polsce


Kontakt do autora: 

Marcin Zieliński, ekonomista
http://​[email protected]