Forum Obywatelskiego Rozwoju

Od rozpoczęcia obrad Okrągłego Stołu minęło dokładnie 30 lat!

Ówczesny poziom życia Polaków wynosił zaledwie 23% poziomu życia mieszkańców Stanów Zjednoczonych (podobnie jak w 1913 r.).

Dzięki transformacji gospodarczej, naszej pracy i przedsiębiorczości, w 2018 roku osiągnęliśmy 51% poziomu współczesnych Amerykanów.

O wzroście poziomu życia Polaków pisaliśmy więcej w listopadzie ub. roku w Komunikacie 32/2018: 100-lecie odzyskania niepodległości a poziom życia Polaków., aut. Rafała Trzeciakowskiego.

Polska rozpoczęła systematyczne zmniejszanie dystansu rozwojowego do USA dopiero w III RP, kiedy powróciła na drogę reform regulacyjnych, otwartości na kapitał zagraniczny i zyskała dostęp do europejskiego wspólnego rynku. Jednak dzisiaj rząd PiS podobnie jak władze II RP ulega iluzji, że państwo może zastąpić przedsiębiorców i zagranicznych inwestorów.

Pełna treść komunikatu dostępna do pobrania poniżej.