Forum Obywatelskiego Rozwoju

Attribution in hyperlinkSynteza:

 • Minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński zapowiedział przywrócenie znacznej części przywilejów policji sprzed reform rządu PO-PSL.
   

  • Wymóg minimalnego wieku emerytalnego 55 lat i 25 lat pracy miałby zostać zamieniony na samo 25 lat pracy. Oznacza to, że policjant rozpoczynający pracę w wieku 20 lat mógłby przejść na emeryturę już w wieku 45 lat.
    
  • Jednocześnie pierwsze 30 dni zwolnienia chorobowego policjantów „liniowych” miałyby być płatne w 100%, a nie jak obecnie w 80%. Takie uprzywilejowanie policjantów „pierwszej linii” w stosunku do ogółu obywateli nie znajduje uzasadnienia, ponieważ już dzisiaj zwolnienia chorobowe z tytułu urazów doznanych na służbie płatne są w 100%.
 • Funkcjonariusze policji i innych służb podlegających MSWiA już dzisiaj przechodzą na emeryturę przeciętnie w wieku 48 lat, podczas gdy zwykli obywatele ubezpieczeni w ZUS w wieku 62 lat. Jednocześnie nowo przyznane emerytury w MSWiA wynoszą przeciętnie  4 851 zł brutto miesięcznie, wobec 2 157 zł w ZUS. Na emerytury MSWiA zrzucają się wszyscy podatnicy bezpośrednio w podatkach. Inaczej jest w ZUS, gdzie kwoty emerytur są uzależnione od sumy wpłaconych składek które wpłaciła dana osoba, podzielonej przez jej oczekiwaną dalszą długość życia.
   
 • Do maja 2013 roku policjanci na chorobowym otrzymywali 100% wynagrodzenia. W efekcie przeciętny policjant przebywał w ciągu roku 24 dni na zwolnieniu lekarskim, podczas gdy pozostali obywatele otrzymujący na zwolnieniu 80% pensji przeciętnie jedynie 14 dni. W pierwszym roku po reformie absencja chorobowa policjantów spadła o 28%, skutkując większą liczbą policjantów na służbie i oszczędnościami w budżecie.
   
 • Forum Obywatelskiego Rozwoju od lat postuluje odejście od przywilejów emerytalnych służb mundurowych, wojskowych, rolników, sędziów i prokuratorów, na rzecz włączenia ich do powszechnego systemu emerytalnego ZUS. Jeżeli służby mundurowe zarabiają zbyt mało, to rząd PiS powinien podnieść ich wynagrodzenia, zamiast przywracać patologiczne przywileje, które zwiększają wydatki emerytalne w przyszłości, a dzisiaj zachęcają do nadużyć zwolnień chorobowych.

Pełna treść komunikatu znajduje się w pliku do pobrania poniżej.

Kontakt do autora:

Rafał Trzeciakowski, ekonomista FOR
[email protected]