Forum Obywatelskiego Rozwoju

  • Kiedy politycy rozdają pieniądze podatników to zachęcają do lobbingu, wtedy nawet przodujące branże zaczynają udawać, że potrzebują wsparcia. Nie inaczej jest z polską branżą gier wideo. Pod względem kapitalizacji giełdowej CD Projekt wyprzedził już KGHM. Jednocześnie poprzez Stowarzyszenie Polskie Gry, razem z innymi czołowymi producentami, lobbuje rząd za ulgą w podatku CIT dla tzw. „gier kulturowych”. Wcześniej to samo stowarzyszenie skorzystało z możliwości stworzonej przez programy sektorowe Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, doprowadzając do uruchomienia subsydiów GameINN dla branży elektronicznej rozrywki ze środków unijnych. Dwie edycje programu przyznały sektorowi dofinansowanie w sumie na ok. 200 mln zł. Jednocześnie dostęp do kapitału pozostaje jednym z najrzadziej zgłaszanych problemów branży.
     
  • Status tzw. „gry kulturowej” miałby być przyznawany na podstawie „testu kulturowego” biorącego pod uwagę takie kategorie jak miejsce gry i obecność elementów dziedzictwa kulturowego lub historycznego. Rząd PiS uspokaja, że test oparty będzie m.in. na analogicznym brytyjskim rozwiązaniu. Słabość instytucji polskiego państwa budzi jednak obawy, że subsydiowane będą gry, które podobają się politykom, a nie polskim i światowym graczom. Ostrzeżeniem może być „obiektywizm” polskiej państwowej TVP nieprzystający do tego znanego z brytyjskiej państwowej telewizji BBC.
     
  • Rząd PiS pozostaje głuchy na problemy w najbardziej palących dla branży sferach i zamiast kluczowych reform rozważa przywileje podatkowe. Najczęściej zgłaszanymi problemami rozwojowymi branży pozostaje biurokracja, braki pracowników i niepewność podatkowa. W tym roku fiskus zmienił interpretację co do 50% kosztów uzyskania przychodu, żądając od kontrolowanych programistów opłacania rzekomo zaległego podatku na 5 lat wstecz. Również w tym roku, rząd PiS wycofał przywilej 50% kosztów uzyskania przychodu dla programistów i grafików komputerowych, aby go następnie przywrócić po kilku miesiącach. Niepewność podatkowa pozostaje kluczowym problemem wszystkich pracujących w nietypowych, nowoczesnych sektorach, które nie przystają do archaicznego polskiego kodeksu pracy i systemu podatkowego silnie różnicującego stawki w zależności od źródła dochodów. Niestety jedynym posunięciem rządu PiS w tym zakresie było powołanie Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy, której propozycje okazały się na tyle złe, że ani rząd, ani pracodawcy, ani związki zawodowe się pod nimi nie podpisały.
     
  • Dodanie kolejnej ulgi podatkowej pogłębi jedynie problem skomplikowania i zmienności polskiego systemu podatkowego. Zamiast tego, rząd PiS powinien dążyć do stworzenia jasnego i przewidywalnego otoczenia podatkowego, w tym dla wysoko opłacanych programistów, animatorów i grafików z branży gier wideo, a korzyści odczują wszystkie polskie firmy.

 

Pełna treść komunikatu znajduje się w pliku do pobrania poniżej.

Kontakt do autora:

Rafał Trzeciakowski, ekonomista FOR
[email protected]