Forum Obywatelskiego Rozwoju

2018-04-05

Synteza:

 • Opublikowane przez Ministerstwo Finansów dane wskazują na spadek długu publicznego, który na koniec 2017 roku wyniósł 1003,4 mld zł wobec 1006,6 mld zł na koniec 2016 roku i 919,9 mld zł na koniec 2015 roku.
 • Nominalny spadek długu publicznego między końcem 2016 a końcem 2017 roku to efekt umocnienia złotego – silniejszy złoty obniżył wyrażoną w PLN wartość zadłużenia zagranicznego o ok. 27 mld zł. W zeszłym roku ten efekt działał w drugą stronę – osłabiający się złoty między końcem 2015 a końcem 2016 roku podniósł nominalną wartość długu publicznego o około 14 mld zł.
   
 • Zgodnie z szacunkami GUS relacja długu publicznego do PKB po wzroście z 51,1% w 2015 roku do 54,2% w 2016 roku spadła do 50,6%. Spadek relacji długu publicznego w relacji do PKB między 2015 a 2017 rokiem wynikał ze wzrostu PKB, który był znacznie szybszy od tempa wzrostu zadłużenia.
   
 • Eurostat dotychczas nie opublikował porównywalnych danych dla wszystkich państw UE, ale zarówno dane o zadłużeniu na koniec 3 kw. 2017 roku, jak i szacunki Komisji Europejskiej dot. deficytu wskazują na wciąż negatywny obraz polskich finansów publicznych na tle UE. Dobra koniunktura sprzyja naprawie finansów publicznych i inne kraje wykorzystują tę możliwość w większym stopniu niż Polska.
   
 • W okresie 3 kw. 2015 – 3 kw. 2017  20 państw UE odnotowało większy spadek długu publicznego w relacji do PKB od Polski.
   
 • Deficyt sektora finansów publicznych w Polsce wciąż pozostaje relatywnie wysoki na tle innych państw UE.
   
 • Licznik długu publicznego został zaktualizowany zgodnie opisaną na stronie metodologią, która opiera się o oficjalne prognozy Ministerstwa Finansów i koryguje je jedynie o aktualny kurs walutowy.

Pełna treść komunikatu znajduje się w pliku do pobrania poniżej.


Kontakt do autora:

Aleksander Łaszek, główny ekonomista FOR
[email protected]