Forum Obywatelskiego Rozwoju

2017-12-18

Ponad 50 organizacji społecznych z Polski i zagranicy, w tym Forum Obywatelskiego Rozwoju, podpisało apel, skierowany do Prezydenta RP Andrzeja Dudy o obronę niezależności polskiego sądownictwa poprzez zawetowanie ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa. 

Pobierz polską wersję oświadczenia

Angielska wersja oświadczenia dostępna na 4Liberty.eu

Warszawa, 15 grudnia 2017 r.

Szanowny Pan
Andrzej Duda
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Prezydencie,

Po raz kolejny, w imieniu podpisanych organizacji pozarządowych, zwracamy się do Pana z apelem o ochronę polskiej Konstytucji i gwarantowanej w niej zasady praworządności.

Wzywamy Pana, Panie Prezydencie, do zawetowania ustaw zmieniających zasady funkcjonowania Krajowej Rady Sądownictwa oraz Sądu Najwyższego.

Z przykrością zauważamy, że ustawy wniesione przez Pana do Sejmu – jako konsekwencja historycznej decyzji z lipca 2017 r. – są zagrożeniem dla odrębności i niezależności władzy sądowniczej, a tym samym dla prawa polskich obywateli i obywatelek do niezawisłego sądu.

Ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa umożliwia Sejmowi kontrolę nad składem instytucji mającej chronić sądy i sędziów przed politykami. Z kolei nowa ustawa o Sądzie Najwyższym pozwala na arbitralne usunięcie niektórych sędziów Sądu Najwyższego z zajmowanych stanowisk i tworzy iluzję sprawiedliwości poprzez wprowadzenie instytucji skargi nadzwyczajnej.

Wbrew Pańskim zapowiedziom, projekty nie zostały poddane szerokim konsultacjom społecznym. Tym samym prawo do niezależnego sądu stało się przedmiotem umowy politycznej, na której kształt polscy obywatele i obywatelki nie mieli żadnego wpływu.

Proponowane zmiany nie odpowiadają na najpoważniejsze problemy wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Wręcz przeciwnie, stwarzają nowe zagrożenia: podważają pewność prawa i orzeczeń z ostatnich 20 lat, niszczą gwarancje niezawisłości sędziowskiej i oddają wymiar sprawiedliwości w ręce polityków.

Jednocześnie przypominamy, że w lipcu 2017 r. Komisja Europejska wezwała polskie władze, aby nie podejmowały żadnych kroków mających na celu przeniesienie lub wymuszenie przejścia w stan spoczynku sędziów Sądu Najwyższego. W przypadku przyjęcia takich środków Komisja gotowa była natychmiast wszcząć procedurę przewidzianą w art. 7 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej.

Szanowny Panie Prezydencie,

skutki decyzji o podpisaniu ustawy o KRS i SN będą odczuwane przez polskich obywateli i obywatelki przez wiele lat. Nowe ustawy wpłyną nie tylko na kształt polskiego wymiaru sprawiedliwości, ale również na pozycję Polski jako pełnoprawnego członka Unii Europejskiej.

Dlatego też wzywamy Pana, Panie Prezydencie, do zawetowania ustaw o KRS i SN. Podobnie jak w lipcu 2017 r. apelujemy do Pana, Panie Prezydencie, o niezaprzepaszczanie dorobku Polski w walce o podstawowe prawa i wolności. To od Pana zależy teraz utrzymanie prawa do sprawiedliwego procesu w ramach systemu prawnego Rzeczypospolitej Polskiej.

Sygnatariusze:

 1. 5zdań
 2. Akcja Demokracja
 3. Amnesty International
 4. B.a.B.e.
 5. Civil Liberties Union for Europe
 6. ClientEarth Prawnicy dla Ziemi
 7. Croatian Platform for International Citizen Solidarity – CROSOL, Chorwacja
 8. Documenta – Center for Dealing with the Past, Chorwacja
 9. Fair Trials International, Wielka Brytania
 10. FIDH (International Federation for Human Rights), Belgia
 11. Forum Obywatelskiego Rozwoju
 12. Fundacja „Przestrzeń dla edukacji”
 13. Fundacja ePaństwo
 14. Fundacja Frank Bold. Polska
 15. Fundacja Greenpeace Polska
 16. Fundacja im. Bronisława Geremka
 17. Fundacja Panoptykon
 18. Fundacja im. Stefana Batorego
 19. Fundacja Liberté!
 20. Fundacja Save One Child
 21. Helsińska Fundacja Praw Człowieka
 22. Human Rights First, Stany Zjednocznone
 23. Human Rights House Foundation, Norwegia
 24. Human Rights Watch, Stany Zjednoczone
 25. Hungarian Helsinki Committee, Węgry
 26. INPRIS – Instytut Prawa i Społeczeństwa
 27. Instytut Spraw Publicznych
 28. Klub Inteligencji Katolickiej
 29. Komitet Obrony Demokracji
 30. Kultura Niepodległa
 31. Łańcuch Swiatła Poznań 
 32. Legal Resources Centre, Mołdowia
 33. Litigation Association of NGOs Against Discrimination, Austria
 34. Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NCJM), Holandia 
 35. Obywatele RP
 36. Ogólnopolski Strajk Kobiet
 37. Otwarta Rzeczpospolita
 38. Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego
 39. Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia
 40. Projekt:Polska
 41. Rights International Spain, Hiszpania
 42. Sieć Obywatelska Watchdog Polska
 43. Stowarzyszenie im. prof. Zbigniewa Hołdy
 44. Stowarzyszenie Interwencji Prawnej
 45. Stowarzyszenie Klon/Jawor
 46. Stowarzyszenie Prokuratorów Lex Super Omnia
 47. Stowarzyszenie Sędziów Polskich IUSTITIA
 48. Stowarzyszenie Sędziów Themis
 49. Towarzystwo Prawnicze w Lublinie
 50. Wolne Sądy
 51. Zielony Instytut