Forum Obywatelskiego Rozwoju

2017-11-17

Dwa lata rządu Prawa i Sprawiedliwości to bezprecedensowy atak na polskie instytucje państwa prawa. W sferze gospodarczej natomiast rząd postępuje tak, aby rosło to, co powinno spadać – dług publiczny, a spadało to, co powinno rosnąć – siła sektora prywatnego. Wszystko to sprawia, że Polska znalazła się na niebezpiecznym zakręcie swojej historii, a perspektywy gospodarcze naszego kraju zaczynają rysować się w ciemnych barwach, zwłaszcza w przypadku pogorszenia światowej koniunktury. W wyniku realizowanego na wszystkich frontach psucia – w tym instytucji państwa prawa i sektora prywatnego – słabną perspektywy gospodarcze naszego kraju, a w konsekwencji też jego autorytet na Zachodzie i na Wschodzie.

Bolączką naszego kraju, zagrażającą długofalowemu wzrostowi gospodarczemu, jest niska stopa inwestycji. Na wielkość inwestycji znaczący wpływ ma – obok czynników typowo ekonomicznych – jakość i niezależność systemu sądownictwa. Kiedy system ten zaczyna być zależny od władzy wykonawczej, rośnie niepewność polityczna, wyjątkowo szkodliwa dla jakości i poziomu inwestycji. Tymczasem rząd PiS przeprowadził w ostatnich dwóch latach bezprecedensowy atak na mający ogromne znaczenie dla stabilności ustrojowej Trybunał Konstytucyjny, a później na rozstrzygające
w naszych codziennych sprawach sądy powszechne.

Pełna treść komunikatu znajduje się w pliku do pobrania poniżej.

Read English version.

Zachęcamy także do zapoznania się z: Komunikat 22/2017: Hasła PiS: fakty a mity


Kontakt do autorów:

Rafał Trzeciakowski, ekonomista
e-mail: [email protected]

Marcin Zieliński, ekonomista
e-mail: [email protected]


W mediach: