Forum Obywatelskiego Rozwoju

Przyszłość Przewozów Regionalnych zależy od przeprowadzenia procesu restrukturyzacji, który został zaplanowany i częściowo zrealizowany przez poprzedni Zarząd, a który został wstrzymany przez nowy Zarząd. Zaniechanie restrukturyzacji i finansowanie przewoźnika ze środków Polskiego Funduszu Rozwoju będzie oznaczało dalsze utrzymywanie nierentownej spółki z pieniędzy podatników.

3 października 2016 r. portal wPolityce.pl opublikował wywiad, w którym wicepremier Mateusz Morawiecki stwierdził: „[…] uratowaliśmy kolejowe Przewozy Regionalne od bankructwa. Bo nasi poprzednicy, tego największego przewoźnika pasażerów w Polsce, rozłożyli na łopatki. Utworzony przez nas Polski Fundusz Rozwoju zorganizował nowoczesny sposób wsparcia dla Przewozów Regionalnych, do których trafi 630 mln złotych na remont starszych wagonów i zakup nowych pociągów.”

• Program restrukturyzacji kapitałowej Przewozów Regionalnych, oddłużenie spółki oraz notyfikacja projektu w Komisji Europejskiej zostały przeprowadzone we wrześniu 2015 r.

•  Przyszłość Przewozów Regionalnych zależy od restrukturyzacji operacyjnej i ograniczenia zatrudnienia, a nie od dotacji z Polskiego Funduszu Rozwoju.

• Rozpoczęty w zeszłym roku proces restrukturyzacji realizowany przez PR zaczął już przynosić pierwsze efekty, lecz bez dalszej redukcji zatrudnienia sytuacja firmy w najbliższej przyszłości ponownie się pogorszy.

• Nowy Zarząd Przewozów Regionalnych odstąpił od drugiego etapu restrukturyzacji – zatrzymany został proces ograniczenia zatrudnienia, co oznacza trwały brak rentowności przewoźnika.

• Zaniechanie dalszej restrukturyzacji może powodować ryzyko cofnięcia notyfikacji Komisji Europejskiej na udzielenie spółce Pomocy Publicznej, którą stanowił pierwszy etap restrukturyzacji, czyli oddłużenie. Informacja na temat Pomocy Publicznej została przedstawiona KE w lipcu 2015 r.

• Finansowanie Przewozów Regionalnych z Polskiego Funduszu Rozwoju oznacza obniżenie motywacji Zarządu do przeprowadzania restrukturyzacji i dalsze finansowanie nierentownej spółki z pieniędzy podatników.

• Przewozy Regionalne są największym kolejowym przewoźnikiem pasażerskim w Polsce. Tylko w 2015 roku spółka przewiozła 76,8 mln pasażerów, co stanowi 27,4% ogólnej liczby pasażerów.

• Rozmyta odpowiedzialność między poszczególne samorządy będące udziałowcami Przewozów Regionalnych utrudniało zarządzanie firmą i było źródłem utrzymujących się strat.

Firma powstała w 2001 roku na bazie Sektora Przewozów Pasażerskich PKP. W grudniu 2008 roku została wydzielona z Grupy PKP, a udziałowcami spółki zostały samorządy wszystkich województw, z nierównym udziałem w kapitale zakładowym, bez podmiotu mającego dominujący wpływ na działalność spółki. Największy udział w kapitale zakładowym posiadał Marszałek Województwa Mazowieckiego – 13,5%, a rada nadzorcza w 2014 roku składała się z 18 członków. Taka struktura organów negatywnie wpływa na proces zarządzania spółką powodując, że podjęcie nawet najprostszych decyzji mogło trwać nieproporcjonalnie długo.

Zdecydowana większość realizowanych przez spółkę zadań to działalność o charakterze usług publicznych, która jest świadczona na zamówienie urzędów marszałkowskich (organizatorów regionalnego transportu kolejowego) w oparciu o umowy zawierane na świadczenie usług publicznych (PSC).

Dalsza część komunikatu dostępna jest w załączniku.


Kontakt do autora:

Wojciech Zając, ekonomista FOR
[email protected]