Forum Obywatelskiego Rozwoju

Synteza:

Połączenie ministra finansów i ministra rozwoju w osobie Mateusza Morawieckiego to niebezpieczny krok dla finansów państwa. Dotąd jako minister, pomijał szacunki kosztów przedstawianych przez siebie propozycji. Jeżeli na stanowisku ministra finansów nie zmieni podejścia, polski podatnik będzie musiał za to zapłacić.

Siła niezależnego ministra finansów była dotąd widoczna w wyliczeniach skutków fiskalnych proponowanych ustaw. Jakkolwiek niekiedy do wyliczeń można było mieć zastrzeżenia, to był to jedyny element oceny ustaw, który rzeczywiście był za każdym razem przygotowywany.

Wbrew cytowanemu przez Ministerstwo Finansów Mateuszowi Morawieckiemu, przyszłoroczny deficyt finansów publicznych będzie czwartym najwyższym, a nie jednym z najniższych w UE. Obawy budzi szczególnie wysoki deficyt strukturalny, który wskazuje na problemy w przypadku pogorszenia koniunktury.

W analizie przypominamy 10 głównych zastrzeżeń do obecnej wersji planu Morawieckiego, czyli projektu Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR).

To nieodpowiedzialny dokument i rozszerzanie władzy jego Autora nad gospodarką nie jest dobrym pomysłem. Projekt SOR nie uzasadnia dostatecznie wsparcia wybranych sektorów gospodarki przez państwo, nie szacuje jego kosztów i korzyści, nie zastanawia się nad tym, jaką lobbingową puszkę Pandory otwiera: teraz każdy sektor będzie lobbował za uprzywilejowanym statusem. Postulat wzrostu oszczędności i inwestycji jest oderwany od rzeczywistości, w której rząd coraz bardziej zadłuża Polaków na finansowanie konsumpcji. Fundamentalnego problemu dominacji gospodarki przez własność państwową projekt SOR w ogóle nie porusza.

Więcej w pliku do pobrania.

 

Kontakt do autorów:

Aleksander Łaszek, główny ekonomista FOR
e-mail: [email protected]

Rafał Trzeciakowski, ekonomista FOR
e-mail:[email protected]