Forum Obywatelskiego Rozwoju

Główny doradca Rady i Zarządu FOR. Przewodniczący Towarzystwa Ekonomistów Polskich. Wykładowca w Szkole Głównej Handlowej (SGH) w Warszawie, związany z Katedrą Międzynarodowych Studiów Porównawczych.

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych. Absolwent SGH oraz Warsaw Executive MBA, prowadzonego przez SGH i University of Minnesota.

W latach 2010-2016 członek Rady Polityki Pieniężnej. Wcześniej m.in. doradca Prezesa NBP, wiceprezes Forum Obywatelskiego Rozwoju (FOR), konsultant w Banku Światowym, współpracownik Centrum Analiz Społeczno Ekonomicznych (CASE), główny ekonomista TFI Altus.

Autor lub współautor wielu prac naukowych z zakresu finansów publicznych, polityki pieniężnej, wzrostu gospodarczego oraz rynku pracy.

Laureat m.in. nagrody Fundacji Kronenberga oraz nagrody Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk.

Strona internetowa autora: http://www.andrzejrzonca.com/