Forum Obywatelskiego Rozwoju

Zmiana perspektywy ratingu Polski na negatywną jest tylko kolejnym sygnałem ostrzegawczym dla rządu.

Od wygranych przez Andrzeja Dudę wyborów prezydenckich w maju 2015 inwestorzy zaczęli liczyć się z realizacją niebezpiecznych dla gospodarki postulatów PiS. Skutki rosnącego od tego czasu niepokoju są widoczne m.in. w:

 • słabszych notowaniach złotego w porównaniu do innych walut regionu,
 • słabych wynikach polskiej giełdy na tle pozostałych giełd europejskich,
 • rosnących kosztach ubezpieczenia polskiego długu będącego pochodną wzrostu prawdopodobieństwa bankructwa rządu,
 • obniżeniu ratingu Polski przez S&P w styczniu 2016.

Pisaliśmy o tym w komunikacie FOR z 21 stycznia2016.

Polityka rządu PiS osłabia dotychczasowe mocne strony naszej gospodarki, jednocześnie pogłębiając wcześniej istniejące problemy.

W obliczu starzejącego się społeczeństwa, niskich inwestycji oraz słabnącego tempa wzrostu produktywności, Polska, by dalej zmniejszać dystans do najbogatszych państw Europy Zachodniej potrzebuje dalszych reform (patrz: raport FOR „Następne 25 lat”).  Niestety działania rządu idą w przeciwną stronę (patrz: ocena 100 dni rządu).

 • Podczas gdy zdecydowana większość państw UE ogranicza deficyty i wydatki publiczne, rząd PiS zwiększa wydatki publiczne i nie podejmuje zdecydowanych działań by ograniczyć deficyt.
   
 • Kiedy państwa UE już podniosły, bądź są w trakcie podnoszenia wieku emerytalnego, rząd PiS proponuje obniżenie wieku emerytalnego dla kobiet do najniższego poziomu w UE (patrz komunikat FOR).
   
 • Pomimo, że już teraz w Polsce udział kontrolowanych przez polityków firm w gospodarce należy do największych spośród państw OECD, rząd nie planuje prywatyzacji a dąży do dalszego wzrostu wpływu polityków na gospodarkę.
   
 • Paraliż Trybunału Konstytucyjnego w połączeniu z uznaniowo wprowadzanymi podatkami sektorowymi podważa rządy prawa  w Polsce. W efekcie każdy inwestor musi liczyć się z ryzykiem domiarów podatkowych od których nie będzie mógł się odwołać. Zaufanie do prawa dodatkowo podważa prezydencki pomysł obciążenia banków kosztami przewalutowania kredytów frankowych. Więcej na ten temat: analiza FOR o skutkach paraliżu TKanaliza FOR o podatku bankowym, analiza FOR o podatku od handlu, komunikat FOR o konsekwencjach przewalutowania kredytów frankowych. (Czytaj dalej>>)

Kontakt do autorów:

Aleksander Łaszek, e-mail: [email protected]
Rafał Trzeciakowski,
e-mail: [email protected]