Forum Obywatelskiego Rozwoju

Generalne uwagi do audytu

 • Audyt raportu o stanie spraw publicznych i instytucji państwowych na dzień zakończenia rządów koalicji PO-PSL (2007-2015) nie został opublikowany w wersji pisemnej. Nasze uwagi dotyczą wypowiedzi przedstawicieli rządu.
   
 • W audycie autorstwa rządu PiS zwrócono uwagę na spadek dochodów podatkowych w Polsce oraz malejącej roli państwa w gospodarce za rządów PO-PSL.

Spadek dochodów państwa miał różne przyczyny:

 • Spadek relacji podatków do PKB to nie problem, a wręcz pozytywne zjawisko, o ile towarzyszy temu spadek wydatków publicznych i jest to celowe (nie jest rezultatem omijania prawa, a obniżane są najbardziej szkodliwe dla wzrostu gospodarczego podatki dochodowe).
   
 • Przyczyny zmian poszczególnych podatków są zróżnicowane:
 • Przyjmowanie jako punktu odniesienia dla CIT 2007 roku jest błędem, ponieważ był to szczyt koniunktury w Polsce i Europie.
 • Spadek dochodów z PIT to w znacznej mierze efekt działań poprzedniego rządu PiS, które w pełni weszły życie już w trakcie rządów PO-PSL.
 • Spadek dochodów z VAT to faktyczny problem, z którym rząd PO-PSL sobie nie radził.
 • Spadek dochodów z akcyzy pokazuje negatywne skutki nadmiernych podwyżek podatków.
   
 • W trakcie poprzednich rządów PiS także znacznie obniżyło składkę rentową. Zarówno obniżka PIT jak i składki rentowej miały pozytywny wpływ na rynek pracy. Niestety, ponieważ nie towarzyszyło im proporcjonalne ograniczenie wydatków publicznych, działania te przyczyniły się do pogłębienia problemów finansów publicznych w kolejnych latach. PiS kontynuuje tak nieodpowiedzialną politykę m.in. finansując wieloletni program rodzina 500+ jednorazowymi dochodami, czy zapowiadając bardzo kosztowne dla finansów publicznych obniżenie wieku emerytalnego i wzrost kwoty wolnej od podatku. (Więcej zobacz: Analiza FOR 6/2016: Trzy miesiące rządów PiS. Gospodarka: tendencje, ostrzeżenia, perspektywy).

Państwa w gospodarce jest za dużo, a nie za mało

 • Zarzut o zbyt małej roli państwa w gospodarce w latach 2007-2015 jest nietrafiony – w  polskiej gospodarce  wciąż  zbyt  wiele  zależy od dyskrecjonalnych decyzji polityków i urzędników, a nie od efektywności konkurujących między sobą firm. Według badań OECD udział upolitycznionych firm w gospodarce w Polsce jest największy spośród państw OECD, a tylko wśród 50 największych firm w kraju 17 jest kontrolowanych przez polityków. (Czytaj dalej >>)

Kontakt do autorów:

Aleksander Łaszek, e-mail: [email protected]
Rafał Trzeciakowski, e-mail: [email protected]