Forum Obywatelskiego Rozwoju

Uczestnicy Wiosennej Szkoły Leszka Balcerowicza 2016 mają szansę na zdobycie pracy w firmie KRUK na stanowisku Młodszego Analityka Finansowego. KRUK to nr 1 w branży zarządzania wierzytelnościami. Pracownikom oferuje możliwość uczestniczenia w wielu ciekawych, rozwojowych projektach oraz szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe. 

Do Twoich obowiązków należałoby:

  • raportowanie wyników finansowych Grupy,
  • opracowywanie i analiza wskaźników opłacalności inwestycji,
  • przedstawianie wniosków i rekomendacji dotyczących inwestycji,
  • przygotowywanie krótko- i długoterminowych prognoz dla projektów inwestycyjnych,
  • budżetowanie portfeli nabytych na różnych rynkach, wdrażanie nowych rozwiązań w celu optymalizacji procesów.

KRUK oferuje:

  • możliwość zdobycia nowych doświadczeń zawodowych w największej firmie zarzą-dzającej wierzytelnościami w Polsce,
  • uczestnictwo w wielu projektach,
  • możliwość ciągłego rozwoju i poszerzania swojej wiedzy,
  • stabilne warunki zatrudnienia,
  • pakiet świadczeń socjalnych (dofinansowanie do zajęć sportowych, prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie grupowe).