Forum Obywatelskiego Rozwoju

Polskie społeczeństwo się starzeje – rośnie liczba osób w wieku emerytalnym i spada liczba osób w wieku produkcyjnym. System emerytalny można dostosować do starzenia się społeczeństwa na trzy sposoby:

  1. Podnosząc opodatkowania pracujących,
  2. Obniżając  wysokości emerytur,
  3. Podnosząc  wiek emerytalny.

Rozwiązanie (2) zostało odrzucone przez premier Szydło w expose, a rozwiązanie (3) blokuje zgłoszony przez prezydenta Dudę projekt przywrócenia poprzedniego wieku emerytalnego. Wyższe opodatkowanie pracujących (1), oznacza natomiast wypychanie kolejnych roczników młodych ludzi na emigrację.

Należy podkreślić, że przedstawiane przez Kancelarię Prezydenta prognozy kosztów są mylące, a sam projekt proponuje najniższy w Unii Europejskiej docelowy wiek emerytalny kobiet.

Wydłużające się średnie trwanie życia i ujemny przyrost demograficzny wywierają presję na finanse publiczne. Dlatego w całej Unii Europejskiej państwa członkowskie podnoszą wiek emerytalny. Gdyby Polska zgodnie z propozycją Prezydenta przywróciła poprzedni wiek emerytalny, byłby to najniższy planowany wiek emerytalny kobiet w całej UE. Jest on obecnie podnoszony przez ponad połowę państw członkowskich. Wykres 2 pokazuje do jakiego poziomu docelowego jest podnoszony wiek emerytalny kobiet oraz jego obecną wysokość w krajach które obecnie nie planują zmian. Warto zauważyć, że już 8 spośród państw członkowskich UE zdecydowało się dalej podnosić podany wiek emerytalny w oparciu o zmiany przeciętnej długości życia populacji.

Kontakt do autorów:

Aleksander Łaszek
Główny Ekonomista
e-mail: [email protected]

Rafał Trzeciakowski
Ekonomista
e-mail: [email protected]