Forum Obywatelskiego Rozwoju

Latem 2015 r. Sejm pracował nad dwoma projektami nowelizacji Ordynacji podatkowej: rządowym (druk 3462) i prezydenckim (druk 3018). Obydwa projekty procedowane były oddzielnie, prowadząc do dwóch nowelizacji, różniących się całkowicie filozofią regulacji. Projekt rządowy przygotowywany był wyraźnie z myślą o ułatwieniu działalności aparatowi skarbowemu, natomiast prezydencki stawiał sobie za cel ochronę podatników przed nadużyciami ze strony tego aparatu. Symptomatyczne, że projekt rządowy był bardzo obszerny, a prezydencki – zwięzły już w momencie przekazania go Marszałkowi Sejmu – kurczył się dalej w trakcie procesu legislacyjnego.

Ustawa stanowiąca wynik prac nad projektem prezydenckim uchwalona została przez Sejm 5 sierpnia. Jej analizę opublikowaliśmy tutaj. Projekt rządowy uchwalony został przez Sejm 10 września. Obecnie czeka na podpis Prezydenta.

W analizie omawiamy sens nowelizacji stanowiącej wynik pracy nad projektem rządowym. Wyjaśniamy zwłaszcza, dlaczego będzie ona prowadzić do zwiększenia władzy aparatu skarbowego nad podatnikiem, nie pozostawiając nadziei na istotną poprawę jakości systemu podatkowego.

Analiza powstała w ramach projektu: LepszePodatki.pl

Kontakt do autora:
Dariusz Adamski,
Koordynator projektu LepszePodatki.pl, Profesor prawa na UWr
e-mail: [email protected]
tel. 693 407 224