Forum Obywatelskiego Rozwoju

5 sierpnia b.r. Sejm uchwalił ustawę zmieniającą Ordynację podatkową oraz niektóre inne ustawy (Dz.U. 2015 poz. 1197). Jest ona wynikiem prac nad projektem wniesionym przez Prezydenta Bronisława Komorowskiego (druk 3018). Głównym celem tego projektu było dokonanie dwóch zmian w Ordynacji podatkowej. Pierwsza to wprowadzenie tzw. zasady in dubio pro tributario, czyli ogólnej klauzuli rozstrzygania spraw na korzyść podatnika. Druga zmiana miała dotyczyć zasad przedawniania zobowiązań podatkowych, aby przeciwdziałać częstemu obecnie manipulowaniu jego terminami przez aparat skarbowy.

Niestety ostateczny kształt klauzuli in dubio pro tributario wprowadzonej do Ordynacji podatkowej ustawą z 5 sierpnia pozbawia ją w praktyce znaczenia. Natomiast potencjalnie istotne propozycje dotyczące zmiany zasad przedawnień zobowiązań podatkowych przepadły w trakcie prac legislacyjnych. W konsekwencji więc wpływ tzw. „prezydenckiej” nowelizacji na system podatkowy pozostanie minimalny.

Analiza powstała w ramach projektu: LepszePodatki.pl

Kontakt do autora:
Dariusz Adamski,
Koordynator projektu LepszePodatki.pl, Profesor prawa na UWr
e-mail: [email protected]
tel. 693407224