Forum Obywatelskiego Rozwoju

 • W Polsce od lat wydatki publiczne znacząco przekraczają dochody, co prowadzi do wzrostu długu publicznego. Przez ostatnich 10 lat żadna z rządzących partii nie przeprowadziła kompleksowej reformy finansów publicznych. W obecnej kampanii wyborczej dominują kosztowne obietnice wyborcze (w szczególności PiS), a nie takie, które doprowadziłyby do uzdrowienie finansów publicznych Polski.
   
 • Dotychczas zła sytuacja polskich finansów publicznych w dużej mierze była maskowana przez relatywnie szybki wzrost gospodarczy. Jednak w obliczu grożącego Polsce istotnego spowolnienia tempa wzrostu gospodarczego dalszy brak naprawy finansów naszego państwa, a tym bardziej ich psucie, naraża Polskę na powolny kryzys.

  Polskie finanse publiczne wciąż wymagają naprawy

 • Finanse publiczne w Polsce nie są zdrowe i wymagają naprawy. Według szacunków Komisji Europejskiej, po uwzględnieniu czynników cyklicznych, w 2015 roku Polska jest wśród sześciu krajów UE o największej różnicy między dochodami a wydatkami sektora finansów publicznych. Oznacza to, że niezależnie od aktualnej koniunktury polskie państwo wydaje znacznie więcej niż wynoszą jego dochody. Brakujące środki potrzebne do sfinansowania nadmiernych wydatków rząd i władze lokalne („samorządy”) muszą pożyczać, co prowadzi do wzrostu jawnego długu publicznego.
   
 • Problemy polskich finansów publicznych mają chroniczny charakter. Polska od lat jest wśród krajów UE o największym deficycie. Gdy FOR uruchamiał licznik długu w 2010 r. Polska miała trzeci najwyższy deficyt strukturalny sektora finansów publicznych (za Grecją i Irlandią). Choć od tego czasu nastąpiła poprawa, to wciąż wiele brakuje nam do takich krajów jak np. Niemcy czy Czechy. Oba te kraje podobnie jak Polska odnotowały pogorszenie stanu finansów publicznych po wybuchu światowego kryzysu. Było one jednak znacznie mniejsze niż w Polsce, a konsekwentna polityka gospodarcza w kolejnych latach pozwoliła Niemcom na wyeliminowanie strukturalnego deficytu już w 2013 roku. 
   
Kontakt do autorów:

Aleksander Łaszek
adres e-mail: [email protected]

Rafał Trzeciakowski
adres e-mail: [email protected]