Forum Obywatelskiego Rozwoju

Synteza

  •     Kierunki biznesowe zapewniają szanse zawodowe porównywalne   do uczelni technicznych;
  •     Osoby młode poszukujące pracy znajdują zatrudnienie częściej niż osoby w wieku dojrzałym;
  •     W przypadku zwolnień, w pierwszej kolejności redukowane są stanowiska pracy młodych pracowników;
  •     Młode osoby częściej znajdują zatrudnienie w małych firmach oraz w sektorze usług. Taka struktura zatrudnienia wpływa na niską stabilność zatrudnienia w tej grupie społecznej;
  •     Sektor publiczny znacznie silniej chroni przed utratą pracy osoby w wieku dojrzałym niż młodych pracowników.

Kontakt do autora analizy
Anna Baranowska-Rataj
e-mail: [email protected]