Forum Obywatelskiego Rozwoju

Proponowana przez Prezydenta nowelizacja to zmiany zmierzające w bardzo dobrym kierunku. Niektóre propozycje FOR popiera w pełni. Inne proponuje udoskonalić. Odmienności naszych propozycji nie wynikają jednak z różnicy poglądów, a jedynie z przekonania, że nieco inne środki lepiej będą służyć realizacji celów przyświecających również projektowi Prezydenta. Zwracamy też uwagę, że ich realizacja wymaga kompleksowej naprawy systemu podatkowego, która wymaga zmian prawnych dużo szerszych niż przewidziane projektem Prezydenta.

Kontakt do eksperta:
Dariusz Adamski
e-mail: [email protected]
tel. 693 407 224