Forum Obywatelskiego Rozwoju

Synteza


Sytuacja młodych wykształconych Polaków, opuszczających mury uczelni, jest lepsza, niż ich rówieśników bez wyższego wykształcenia. Dane statystyczne dowodzą, że:

• Odsetek zwolnień w okresach kryzysów gospodarczych, jest znacznie większy wśród robotników i pracowników biurowych, niż wśród osób z wyższym wykształceniem;

• Stopa bezrobocia, jest odwrotnie proporcjonalna do wykształcenia, czyli im wyższe wykształcenie, tym stopa bezrobocia niższa;

• Osoby z wyższym wykształceniem, które utraciły pracę szybciej ją znajdują ponownie, niż osoby bez dyplomu wyższej uczelni;

• Zjawisko tzw. umów śmieciowych w najmniejszym stopniu dotyczy osób z dyplomami (niecałe 20%);

• Zbyt niska w Polsce stopa inwestycji sektora prywatnego ogranicza kreację miejsc pracy dla ludzi młodych i wykształconych.

Czytaj więcej:
1. Dyplom przepustką do pracy, Rzeczpospolita

2. Magister bez pracy. Oto mapa bezrobocia wśród osób z wyższym wykształceniem w UE, forsal.pl

3. 80 proc. absolwentów szkół wyższych ma stałą pracę, wprost.pl