Forum Obywatelskiego Rozwoju

2014-07-24

Duże emocje wzbudza informacja o powołaniu przez Michelle Bachelet, prezydent Chile, Komisji ds. Reformy Systemu Emerytalnego. Uzasadnieniem takiej decyzji ma być rzekoma klęska dotychczasowego systemu emerytalnego w wypracowaniu wysokich świadczeń emerytalnych. Przeciwnicy chilijskiego systemu twierdzą, że nie sprawdził się on, ponieważ znaczna część osób otrzymuje bardzo niskie świadczenia emerytalne. Teza ta jednak nie znajduje uzasadnienia w faktach.

Kontakt do autora:
Paweł Wieprzowski
e-mail: [email protected]