Forum Obywatelskiego Rozwoju

„Nie możemy być z niej do końca zadowoleni. Ma wiele wad. Pewnie mogła być bogatsza, bezpieczniejsza, bardziej nam wszystkim przyjazna, bliższa. Zadaliśmy sobie pytanie: dlaczego taka nie jest? Dlaczego wielu, żeby godniej żyć, musi z Niej wyjeżdżać? Co nam się udało, co jest naszą porażką? Ćwierć wieku nowej, wolnej Polski to wystarczająco długo, żeby poszukać odpowiedzi na ważne pytania. Oddaliśmy głos wybitnym przedstawicielom kultury, sztuki, polityki, samorządności. Dziesięciu z wielu wybitnych Polaków. Dziękujemy Im za intelektualną przygodę – rozmowy o Polsce ostatnich 25 lat.”

Autorzy

„-(…)Gdyby nie było tych prac i zespołu, nigdy bym się nie zgodził na wejście do rządu. Pomyślałbym, że to zadanie niewykonalne.

Ale się pan zgodził. Uwierzył pan, że się uda.

-Tak. Po czerwcu 1989r. było dla mnie jasne, że to, co przedtem było niemożliwe, stało się możliwe”

fragment wywiadu z Leszkiem Balcerowiczem

 

Autorzy: Dariusz Koźlenko, Roman Kubiak, Konrad Piasecki, Marek Rybarczyk, Andrzej Stankiewicz, Dariusz Wilczak, Zofia Wojtkowska

Wydana przez Fundację Projektor Kultury